Premier System nabízí nový modul Centrum ePodání

Nový modul usnadní uživatelům informačního systému Premier komunikaci s finančním úřadem, českou správou sociálního zabezpečení a se zdravotní pojišťovnou.

Premier System nabízí nový modul Centrum ePodání


Premier system připravil nový komplexní modul "Centrum ePodání" umožňující přímou komunikaci z programu Premier s finančním úřadem, ČSSZ a se zdravotní pojišťovnou. Vstup do centra podání je možný stiskem tlačítka z daňové kanceláře nebo z mezd. K používání je nutný kvalifikovaný certifikát.

Pro odesílání hlášení prostřednictvím komunikačního rozhrání České správy sociálního zabezpečení VREP (Veřejné rozhraní pro e - Podání) přímo z programu Premier je potřeba pouze kvalifikovaný certifikát zaregistrovaný na ČSSZ. Více informací najdete na adrese: http://www.cssz.cz/cz/e-podani/zakladni-informace/.

Aplikace kopíruje princip funkčnosti Podatelny EPO a umožňuje činnost ve dvou modech – odeslání podání a dotaz na výsledek podání. Poté, co je podání odesláno, Podatelna EPO potvrdí jeho přijetí. Potvrzení o přijetí obsahuje jedinečný identifikátor, který byl přijatému podání přidělen.

Pro odesílání zpráv na B2B rozhraní VZP (Všeobecné zdravotní pojišťovny) je opět nutno mít k dispozici kvalifikovaný podpisový certifikát a tento zaregistrovat u VZP. Při registraci je uživateli od VZP rovněž přidělen identifikátor (uid) a tento je potřeba v programu zadat do uživatelských předvoleb k nastavenému certifikátu (el. podpisu). Dále je potřeba mít v počítači řádně nainstalovány certifikáty VZP, dostupné na webu B2B rozhraní a dále je nutné mít počítači nainstalovány příslušné kořenové certifikáty.


Úvodní foto: © S.John - Fotolia.com
Komentáře