Přes 50% komunikace mezi firmami a státem probíhá elektronickou cestou

Komunikace mezi firmami navzájem i mezi firmami a státem probíhá elektronickou cestou, v mnoha oblastech již výrazně přesahuje 50%.

Přes 50% komunikace mezi firmami a státem probíhá elektronickou cestou


Aby českým firmám neujel vlak a udržely si mezinárodní konkurenceschopnost, musí neustále sledovat své náklady a zefektivňovat podnikové procesy. A právě možnostem procesy v obchodních vztazích mezi firmami navzájem i mezi firmami a státem výrazně usnadnit, zlevnit a zefektivnit prostřednictvím různých způsobů elektronické komunikace bylo věnováno dvoudenní 17. Sympozium EDI  (elektronická výměna dat). Tuto odbornou konferenci uspořádal Český národní orgán pro usnadňování procedur v mezinárodním obchodě (FITPRO) pracující při Hospodářské komoře České republiky, ve spolupráci s Českou společností pro systémovou integraci při Vysoké škole ekonomické. Záštitu této akci udělil místopředseda vlády a ministr vnitra a ministerstvo průmyslu a obchodu.

Účastníci sympozia se mj. shodli, že stále větší část komunikace mezi firmami navzájem i mezi firmami a státem probíhá elektronickou cestou, v mnoha oblastech již výrazně přesahuje 50% a ve vztahu mezi některými výrobci či prodejci a jejich subdodavateli je nad 90 %.

„Jsem přesvědčen o tom, že firmy mohou prostřednictvím elektronické komunikace hodně ušetřit. Odhady jsou různé, ale jestliže transakční náklady na vyřízení obchodního případu se pohybují v rozmezí 5-10 % z ceny zboží, tak z toho je možné pomocí elektronické, výměny dat a využívání souvisejících služeb ušetřit významné částky. Velmi perspektivní je zejména elektronická fakturace, české firmy v tomto mají výhodu, že infrastruktura pro elektronickou  komunikaci je v Česku, na rozdíl od některých jiných zemí, na vysoké úrovni. Zapotřebí je ještě větší rozšíření vysokorychlostního internetu a celkové zvýšení tzv. počítačové gramotnosti. Dnes již jsou na trhu moderní a finančně dostupné aplikace a služby, které firmám umožňují snadno a levně elektronicky komunikovat a nahrazovat tak papírové  obchodní dokumenty, jako jsou objednávky, kontrakty, celní, dopravní i daňové doklady (zjednodušené i faktury).  Hovoříme přitom jak o klasickém EDI, tak o technologiích XML a web aplikacích, “ vysvětluje předseda FITPRO Alexander Šafařík-Pštrosz.

Na sympoziu vystoupila řada zajímavých a erudovaných hostů: např. prezident České společnosti pro systémovou integraci Jiří Voříšek, Petr Kuchař z   ICT Unie, nezávislý konzultant Jiří Peterka, přední experti ministerstva vnitra Petr Říha, Denis Gibadulin a Aleš Špidla, z Generálního ředitelství cel  Martin Podveský a ze zahraničí pánové Jörg Walther z ODETTE International a Mario Apostolov z EHK OSN.

Prezentace jednotlivých vystoupení ze 17. sympoziu EDI jsou dostupné na www.komora.cz/hospodarska-komora-cr/spoluprace/usnadnovani-obchodu-fitpro/17-sympozium-edi-fact-a-eb-prezentace-ke-stazeni.aspx

Komentáře