Převádění listin do právně platných elektronických dokumentů zpřístupněno na internetu

Ucelené prostředí pro práci s elektronickými originály dokumentů www.SecuStamp.com společnosti Software602 rozšiřuje rozsah služeb.

Převádění listin do právně platných elektronických dokumentů zpřístupněno na internetu


Pokud máte listinný originál dokumentu a potřebujete k němu také elektronickou kopii s právním účinkem, můžete nyní takovou kopii snadno vytvořit vlastními silami. V rámci portálu www.SecuStamp.com provozovaného českou společností Software602 k tomu stačí dvě kliknutí. Služba je k dispozici podnikům i široké veřejnosti.

„Konverze dokumentů do elektronické podoby se zachováním právního účinku radikálně zjednodušuje každodenní obchodní úkony. Stačí připomenout třeba možnost poslat e-mailem plnou moc, potvrzení o akreditaci, živnostenský list nebo smlouvu. Nikoliv neověřený sken, ale skutečný elektronický dokument s právním účinkem,“ uvedl ředitel divize online služeb ve společnosti Software602 Pavel Durdil.

Služby vychází z novelizované verze zákona o spisové službě a archivnictví (499/2004Sb.) která umožňuje vytvářet z listin elektronické kopie s právním účinkem i „neurčeným původcům“, tedy občanům a podnikům. Pochopitelně při dodržení určitých podmínek, které zajistí, že bude možné jednoznačně určit osobu, která konverzi provedla. Proto musí uživatel vlastnit zaručený elektronický podpis.

Další novinkou je nástroj pro elektronické schvalování. Ten umožňuje připojit k jednomu dokumentu neomezený počet elektronických podpisů nebo naopak najednou podepsat větší počet dokumentů. Zákazníci mohou tento nástroj (inteligentní formulář, k němuž jsou podepisované dokumenty připojeny jako příloha) snadno upravit podle grafického designu vlastní organizace.

Vedle toho portál www.secustamp.com nadále poskytuje veškeré dosavadní služby, zejména:

-    ověřování platnosti zaručených elektronických podpisů z České republiky i z dalších zemí EU,
-    pořizování časových razítek a jejich připojování k dokumentům,
-    nástroje pro převod z různých formátů do PDF.

Komentáře