Prezentace znalostí a zkušeností s MS Dynamics

Společnost Infinity spolu s Microsoftem zve 5. listopadu do ulice Vyskočilova 1461/2a Praha 4 na veřejnou prezentaci svých komplexních znalostí z oblasti informačních technologií a praktických zkušeností s produktem Microsoft Dynamics NAV.

Prezentace znalostí a zkušeností s MS Dynamics


V rámci tohoto dopoledního setkání, věnovaného především společnostem z oboru stavebnictví, se kromě řešení společnosti Infinity představí stavební společnost GEMO Olomouc, která objasní výhody i nástrahy při implementování zmiňovaného informačního systému s propojením na řídící systém pro investiční výstavbu IPOS.

Ústav stavební ekonomiky a řízení při VÚT v Brně připravuje v rámci setkání přednášku o ekonomii a celoživotním cyklu staveb a o progresivních stavebních materiálech s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí.  Pozvané společnosti také získají přehled o připravovaných i probíhajících výzvách pro stavební firmy i možnostech jak čerpat finanční prostředky z fondů EU na vlastní projekty (ICT v podnicích a ICT a strategické služby). Více informací o programu obou akcí i o možnostech registrace získáte na www.infinity.cz/Stranka/partnerske-akce

Komentáře