Prezidentské počítače pomohou nadaci pro transplantaci kostní dřeně

Počítače 15 prezidentských delegací, které se zúčastnily setkání evropských prezidentů na brněnském výstavišti, budou vydraženy ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Prezidentské počítače pomohou nadaci pro transplantaci kostní dřeně


Počítače 15 prezidentských delegací, které se zúčastnily setkání evropských prezidentů na brněnském výstavišti, budou vydraženy ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Její patronkou je první dáma Lívia Klausová, která sama figuruje v Českém národním registru dárců a která svého muže pro akci na podporu nadace získala i svého muže - dražené počítače obsahují podpis prezidenta ČR.

Předpokládá se, že aukce nového modelu minidesktopu Esprimo Q z produkce společnosti Fujitsu Siemens Computers (FSC), která pro účely obou akcí počítače darovala, proběhnou postupně na stránkách předních českých informačních serverů, v bilaterálních obchodních komorách a profesních sdruženích. Očekávaný výnos aukcí ve výši jednoho milionu korun by měl nejméně dvakrát překročit hodnotu počítačového daru.

Výnosy z aukcí věnujeme na zdokonalení našich databázových systémů a na zrychlení komunikace mezi naším a dalšími národními registry dárců,“ uvedl primář Vladimír Koza z Českého národního registru dárců dřeně. „Rychlý a bezpečný přenos dat a následná přeprava kostní dřeně mají spolu s jejími odhodlanými dárci život zachraňující význam,“ vysvětlil primář Koza.

Český národní registr dárců dřeně eviduje v současnosti více než 30 tisíc dobrovolníků. Díky napojení na celosvětovou databázi umožňuje vyhledávat vhodného dárce mezi více než 11 miliony registrovanými. Český národní registr se řadí mezi nejefektivnější dárcovské registry světa. Akreditaci Světové asociace dárců dřeně získal ČNRDD v roce 2005 jako čtvrtý po národních registrech Spojených států, Velké Británie a Francie.

Komentáře