Při nákupu online hrozí riziko až ve třech čtvrtinách českých e-obchodů

Výsledky celoroční kontrolní akce České obchodní inspekce odhalily, že téměř tři čtvrtiny z 1021 prověřených e-shopů porušují obecně závazné právní předpisy pro tuto specifickou, perspektivní a stále oblíbenější formu nakupování.

Při nákupu online hrozí riziko až ve třech čtvrtinách českých e-obchodů


Online nakupování v současnosti představuje jednu z nejperspektivnějších forem uzavírání spotřebitelských smluv na národní i nadnárodní úrovni. Toto zdánlivě anonymní prostředí láká celou řadu podnikatelů, kteří se snaží zneužívat malých zkušeností některých spotřebitelů, jejich nízké právní zainteresovanosti a nezdravé důvěry.

„Jak vyplývá z naší celoroční kontrolní akce, využívají tito i další obchodníci k vlastnímu obohacení často klamavých obchodních praktik nebo porušují zákonné povinnosti jiným způsobem,“ uvedl v tiskovém prohlášení Jan Štěpánek, ústřední ředitel České obchodní inspekce (ČOI).

V rámci celoroční akce, jež trvala od 1. ledna do 31. prosince minulého roku, provedla ČOI celkem 1021 kontrol, přičemž zjistila porušení obecně závazných předpisů u téměř tří čtvrtin kontrolovaných, konkrétně u 73,4 procent.

Ověřováno bylo plnění informačních povinností, jež se vztahují na všechny, kteří prodávají zboží nebo nabízejí služby prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku (v našem případě přes internet), občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele i dalších povinností, daných prodávajícím příslušnými  obecně závaznými právními předpisy a kontrolovaných Českou obchodní inspekcí.

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo za sledované období 620 pokut v celkové výši 2 328 700 Kč. Pokuty se pohybovaly od několika set korun do 30 000 Kč.

Řada kontrol byla provedena po předchozí vyhledávací činnosti inspektorů a také na základě podání nespokojených spotřebitelů, jichž se obrátilo na ČOI 2 500. Kontroly potvrdily oprávněnost těchto podání v 18 % případů.


Úvodní foto: © Carlos Caetano - Fotolia.com
Komentáře