Příští desetiletí v IT v podání VMware?

Společnost VMware představuje tento týden na VMworld 2010 rozsáhlou strategii a skupinu nových a vznikajících produktů, které mají pomocí podnikům a vládám oprostit se od „IT jako centra nákladů“ a přejít na „IT jako službu“, která bude lépe orientovaná na podnikové činnosti.

Příští desetiletí v IT v podání VMware?


Tento nový model IT poskytuje lepší postupy na všech kritických úrovních moderní architektury IT, jimiž jsou infrastruktura, aplikace a přístup koncových uživatelů.

IT jako služba představuje proměnu IT na model s větší orientací na podnikání, ve kterém se klade větší důraz na výsledky, jako je provozní efektivita, konkurenceschopnost a rychlá reakce. To znamená, že dochází k posunu IT od produkování IT služeb k optimalizaci tvorby a spotřeby těchto služeb podle podnikových požadavků. Tím se mění role IT z oddělení nákladů na oddělení se strategickou hodnotou.

Cloudová infrastruktura: Optimalizace moderních datacenter

Klíčovým bodem strategie IT jako služby společnosti VMware je infrastruktura, která umožní zásadně předefinovat vztah mezi IT a podniky. Tento nový model infrastruktury umožní IT vytvářet služby pomocí samoobslužného modelu, v rámci něhož upravují konzistentní pravidla a obchodní smlouvy zdroje podle podnikových potřeb. Fyzické hranice, které v minulosti svazovaly podnikové IT, v tomto modelu zmizí a vzniknou tak logické shluky zdrojů, které budou tvořeny kombinací zdrojů podnikových datacenter a zdrojů externích či veřejných poskytovatelů technologie cloud, aniž by byla ohrožena bezpečnost či kvalita služeb. Pro uživatele IT služeb to bude znamenat téměř nekonečné možnosti využití zdrojů na vyžádání s nákladovou strukturou a úrovní výkonnosti, která odpovídá podnikovým prioritám.

Narozdíl od dřívějších „násilných“ posunů v IT, které vyžadovaly celkovou náhradu hardwarové a softwarové infrastruktury, vychází vize společnosti VMware pro infrastrukturu z rozšíření stávajících investic do hardware a software, díky čemuž může IT dosáhnout dosud evolučním způsobem nevídaných výsledků.

 

Cloudová aplikační platforma: moderní přístup k vývoji aplikací

Aby nová generace aplikací mohla plně těžit z výhod z virtualizované a cloudové infrastruktury, je třeba nasadit novou cloudovou aplikační platformu. Platforma je kombinací aplikačního rámce, který zvyšuje vývojářskou produktivitu a zajišťuje přenositelnost aplikací, a ucelených integrovaných platformových služeb, které zrychlují a optimalizují nasazení. Aplikace vytvářené dle tohoto nového modelu budou přenositelné napříč různými cloudovými prostředími, a pokud budou provozovány na cloudech s podporou VMware, dokáží inteligentně sdílet informace se základovou infrastrukturou a maximalizovat tak výkonnost aplikací, kvalitu služeb a využití infrastruktury.

 

Práce koncových uživatelů: spravujte uživatele, ne zařízení

Pragmatický přístup k technologii cloud mění nejen datacentra a vývoj, ale i práci koncových uživatelů. Přístup VMware k osobní práci na počítači, jehož středem je uživatel, zajistí bezpečný přístup k aplikacím a datům z jakéhokoliv zařízení a kdykoliv a odkudkoliv uživatel potřebuje. Díky řešení VMware získává IT flexibilitu při poskytování služeb, vyšší efektivitu a dostupnost, přičemž uživatelé se mohou těšit ze špičkového uživatelského zážitku.

Komentáře