Proběhla česká premiéra konvergovaného cloudu od HP

Tuzemští zákazníci HP mohou od tohoto týdne začít využívat komplexní portfolio produktů a služeb HP pro optimalizaci hybridního IT prostředí.

Proběhla česká premiéra konvergovaného cloudu od HP


Společnost HP na výroční konferenci HP Fórum konané v pražském hotelu Intercontinental představila tuzemským zákazníkům své řešení konvergovaného cloudu – HP Converged Cloud. Tímto krokem HP nabízí zákazníkům možnost využívání hybridního poskytování služeb a řešení, která jsou založena na běžné architektuře propojující tradiční IT, privátní a veřejné cloudové technologie.

HP konvergovaný cloud propojuje dílčí řešení - HP konvergovanou infrastrukturu, HP konvergovanou správu a bezpečnostní technologie, konvergované informace a technologii OpenStack. Je vytvořen speciálně pro podnikový sektor, kde maximalizuje možnosti využití cloudových technologií napříč IT infrastrukturou, aplikacemi a informacemi.

„Zákazníci v České republice patří již tradičně k tzv. early adopters, tedy průkopníkům při implementaci nových postupů a technologií. I v případě konvergovaného cloudu máme již záhy po celosvětovém oznámení o dostupnosti několik zákazníků, kteří jednu či více nových součástí tohoto cloudového řešení nasazují,“ řekl Jan Kameníček, generální ředitel HP. „Vážím si důvěry našich zákazníků a těší mě, že se nabídka HP v oblasti cloudových řešení potkává s potřebami zákazníků v takové míře.“

Průzkum trhu: budoucnost cloudu je hybridní

Podle průzkumu provedeného na objednávku společnosti HP, jehož se zúčastnili i zástupci českých firem, je většina vrcholového managementu a IT ředitelů přesvědčena, že tradiční IT prostředí se bude přesouvat do oblasti cloudových služeb, ale přesto tyto tradiční technologie stále zůstanou nedílnou součástí podniků. V roce 2020 očekávají respondenti průzkumu technologická prostředí tvořená z 56 % tradiční IT infrastrukturou, z 25 % privátním cloudem a z 19 % veřejným cloudem.

Průzkum HP přinesl mimo jiné následující zjištění:

•    V současné době je pouze 24 % nově nasazovaných technologií v podnicích založeno alespoň z části na cloudu. Většina vrcholového vedení firem a IT ředitelů ovšem očekává zhruba dvakrát větší procento nasazení veřejných i privátních cloudových služeb do roku 2020.

•    Pro nasazení cloudových služeb se zákazníci nejčastěji rozhodují díky rychlejšímu vývoji aplikací (50 %), rozšířeným možnostem reakcí na změny trhu (32 %) a snížení provozních nákladů IT infrastruktury (18 %).

•    O cloudové strategii v organizacích rozhodují technologičtí ředitelé (CTO, 30 %), generální ředitelé (CEO, 26 %), IT ředitelé (CIO, 24 %), finanční ředitelé (CFO, 17 %) či obchodní nebo produktoví manažeři (LOB, 3 %).

•    Vrcholové vedení firem a IT ředitelé si uvědomují, že implementace cloudových služeb bude mít zásadní význam pro další obchodní růst a inovace. Přibližně 50 % organizací již pracuje na strategii budoucího využívání cloudových služeb.

•    Organizace staví nutnost investic do cloudu na přední místa v IT rozpočtu; mezi roky 2012 a 2020 plánuje 49 % firem každoroční cloudové investice do výše půl milionu dolarů, 43 % podniků se chystá utratit půl milionu až milion dolarů a téměř 10 % firem hodlá ročně investovat více než jeden milion dolarů.

•    Rychlejšímu nasazení cloudových služeb brání zejména úroveň bezpečnosti dat (35 %), obavy z průběhu transformace IT infrastruktury (33 %), nedostatečná podpora potřebných nástrojů (23 %), uzavřenost systémů vázaných na jediného dodavatele (21 %), příliš velké množství modelů pro tvorbu aplikací ve veřejném cloudu (19 %) a starost o dodržování interních politik (17 %).

Z průzkumu zároveň vyplynulo, že v organizacích narůstá množství cloudových řešení, která byla pořízena bez vědomí či domluvy s IT oddělením – v 46 % organizací lze najít alespoň jedno oddělení, které pracuje s neschválenými cloudovými IT řešeními. Navíc dalších 18 % respondentů naznačilo, že si nejsou jistí, zda v jejich IT infrastruktuře neschválené systémy nepracují.

O tom, že problém používání neschválených cloudových řešení se bude nadále stupňovat, je přesvědčeno 69 % manažerů z nejvyššího vedení firem a 54 % vedoucích IT pracovníků, kteří očekávají, že (IT oddělením) neschválené používání cloudu může do roku 2020 dosáhnout až 50 %.

Vyzkoušejte HPcloud

Podnikoví zákazníci se mohou již nyní registrovat na stránkách hpcloud.com a vyzkoušet si, jak funguje nakonfigurování vlastního veřejného cloudu, přechod stávající podnikové IT infrastruktury do cloudu a využívání všech vlastností cloudu.

Nová služba veřejného cloudu bude zahrnovat možnost využívání výpočetního výkonu virtuálních počítačů „na vyžádání“ podle potřeby (on-demand), škálovatelnou kapacitu online úložišť a akcelerovanou dostupnost přednačteného obsahu jednotlivým koncovým uživatelům.

Od 10. května budou prostřednictvím HP Cloud Services zpřístupněna formou privátních beta verzí rovněž dvě další řešení typu infrastruktury jako služby: relační databázový nástroj pro MySQL a bloková úložná služba zajišťující přesun dat z jedné výpočetní instance do jiné.


Úvodní foto: © bebe - Fotolia.com
Komentáře