Proběhlo již 3. setkání uživatelů Helios Green Automobily

Ve středu 31. října 2012 uspořádala společnost Info Nova v konferenčním sále společnosti Auto Jarov další setkání dealerů - významných prodejců aut, velkých autoservisů a dalších společností působících v této branži, které používají informační systém Helios Green Automobily.

Proběhlo již 3. setkání uživatelů Helios Green AutomobilyMezi více jak 40 účastníky byli především vrcholoví manažeři společností a administrátoři informačních systémů. Jako hosté se setkání účastnili i představitelé firem, které zatím uvedený informační systém neprovozují a zástupci automobilky Škoda Auto. a Porsche Česká republika (dovozce vozidel koncernu VW). Setkání bylo zaměřeno na možnosti praktického využití nových modulů a funkcionalit informačního systému Helios Green Automobily s důrazem na  oblast péče o zákazníky (CRM). Účastníci byli rovněž informováni o nových rozhraních na informační systémy dovozců a výrobců automobilů a o pokračujících certifikacích a rozvoji stávajících rozhraní.

Náplň setkání i letos odrážela potřeby a náměty uživatelů systému. Akce se uskutečnila už tradičně s podporou vedení společnosti Auto Jarov, která poskytuje tomuto setkání prostory a potřebné zázemí. Partnerem setkání byla i společnost Asseco Solutions, jež je autorem standardu informačního systému Helios Green. Mediálními partnery bylo vydavatelství IDG a časopis Autoservis.

V úvodu byli účastníci informováni o dosaženém stavu vývoje informačního systému Helios Green Automobily a o perspektivách vývoje v následujícím období. V hlavním bloku pak byly především formou praktických ukázek přiblíženy možnosti využití nových modulů, funkcionalit a dalších nástrojů sloužících k získávání a udržení zákazníků, k realizaci různých typů marketingových akcí, ke zkvalitnění služeb poskytovaných zákazníkům.

Přítomní byli poté informováni o aktuálním stavu a dalším postupu certifikace rozhraní systému Helios Green Automobily na systémy výrobců a dovozců automobilů. Vedle kompletních certifikovaných rozhraní na systémy koncernu VW disponuje systém rozhraními i pro řadu dalších značek. Na setkání vystoupil i zástupce společnosti Abbas a představil softwarový produkt Aves Servis pro automatickou evidenci vozidel v servisu s tím, že je možné tento software v případě zájmu uživatelů propojit se systémem Helios Green Automobily.


Úvodní foto: © Kurhan - Fotolia.com


GalerieKomentáře