Proběhlo první setkání Adastra DW klubu v roce 2012

V úterý 24. dubna 2012 se uskutečnilo setkání Adastra Data Warehouse klubu, profesionálního sdružení specialistů v oblasti Information Managementu, Data Warehousingu a Business Inteligence z České republiky a Slovenska.

Proběhlo první setkání Adastra DW klubu v roce 2012


Sdružení vstupuje již do dvanáctého roku své existence a v letošním roce přebrala komplexní záštitu nad jeho fungováním a organizací společnost Adastra. Ruku v ruce s touto změnou došlo i k úpravě názvu na Adastra DW klub, se kterým se budeme setkávat i v následujících letech. Zasedání je volně otevřené všem klientům společnosti Adastra.  

Původní sdružení DW Klubu vzniklo v roce 2001 s cílem vytvořit znalostní a komunikační platformu pro profesionály ve zmíněných oblastech. DW klub od svého vzniku realizoval již více než 40 setkání a podílel se na organizaci významných událostí, jako je například mezinárodní konference Data Symposium, která patří mezi nejvýznamnější IT konference v České a Slovenské republice a je místem setkávání předních odborníků v oblasti informačních technologií.

Od letošního roku má klub nový název a došlo i ke změně pravidel členství. To je pro zákazníky společnosti Adastra, jež je organizátorem setkání, zdarma, stejně jako pro přednášející, kteří vystoupili v rámci DW klubu nebo na konferenci Data Symposium. Ostatní zájemci musí hradit členský poplatek.

První letošní setkání Adastra DW klubu zahájila prezentace odborníků společnosti Adastra Veroniky Peterkové a Jana Vejskraba na téma zobrazení dat pomocí interaktivních map. Následovala případová studie z bankovního sektoru na téma změnové řízení v datovém skladu a přednáška zaměřená na dynamické měření výkonnosti PI úvěrového portfolia. Zajímavé odpoledne uzavřel poslední vstup, ve kterém Vladimír Dynda ze společnosti Adastra nastínil další vývoj technologických trendů v oblasti bankovnictví.

Další zasedání Adastra DW klubu je plánované na červen tohoto roku a tématem setkání bude Master Data Management  a anonymizace dat pro účely testování. Chybět opět nebudou ani případové studie.


Úvodní foto: © FotolEdhar - Fotolia.com
Komentáře