Prodej notebooků se blíží stolním počítačům

Prodej notebooků se blíží stolním počítačům


Trh s osobními počítači ve střední a východní Evropě v roce 2006 pokračoval v rychlém růstu. Počet dodaných kusů vzrostl o 23 % a na 16 milionů, což odpovídá hodnotě přesahující 14 miliard dolarů. Jak vyplývá z výsledků nové studie IDC, nejvýrazněji k tomu přispěla rostoucí stabilita zemí v tomto regionu a ekonomický boom, díky němuž se zvýšily disponibilní příjmy a kupní síla domácností.

Prodeje počítačů na regionální úrovni ovlivnil nejen pokračující pokles cen vyvolaný ostrou konkurencí mezi mezinárodními výrobci, ale i řada dalších faktorů,“ uvádí Stefania Lorenz, programová ředitelka společnosti IDC pro výzkum trhu hardwaru. „V několika příštích letech očekáváme ve střední a východní Evropě nadále výrazný růst, i když mírnějším tempem než loni. Předpokládáme, že počet dodaných notebooků se do roku 2011 zvýší 2,5krát a tento segment bude udávat tón celkovému vývoji trhu.

Největším trhem regionu bylo i v roce 2006 Rusko, kam směřovalo více než 46 % dodaných počítačů. Na druhém místě skončilo Polsko následované Ukrajinou. Česká republika se umístila čtvrtá s 4,9% podílem na regionálním trhu, poté co místní trh PC opět zaznamenal dvouciferný nárůst. Objem trhu vzrostl téměř o čtvrtinu na necelých 775,000 kusů v hodnotě přibližně 848 milionů USD. Motorem trhu byl segment přenosných počítačů. Počet dodaných notebooků se meziročně zvýšil o více než 43 % a dosáhl téměř 47 % z celkového trhu PC. Segment stolních počítačů rostl čtyřikrát pomaleji a představoval 49,7 % celkového objemu dodávek.

Trh osobních počítačů ve střední a východní Evropě jako celek byl značně roztříštěný a žádný z výrobců nedosáhl většího než 8% podílu. Z deseti nejvýznamnějších dodavatelů bylo osm mezinárodních hráčů, přičemž na nejúspěšnější trojici – HP, Acer a Asus – připadlo téměř 19 % z celkového počtu dodaných počítačů a více než čtvrtina celkových výnosů.

Komentáře