Prodej systémů pro ukládání dat v regionu CEMA vzrostl o 17%, kapacita o 80%

Dne 28. května 2008 se uskutečnil již sedmý ročník konference IDC Storage, Virtualization, and Green Data Centers Roadshow 2008, který se věnoval především novým trendům a vývoji v oblasti ukládání dat.

Prodej systémů pro ukládání dat v regionu CEMA vzrostl o 17%, kapacita o 80%


Dne 28. května 2008 se uskutečnil již sedmý ročník konference IDC Storage, Virtualization, and Green Data Centers Roadshow 2008, který se věnoval především novým trendům a vývoji v oblasti ukládání dat.

S ohledem na vyzrálost českého trhu se na letošním ročníku objevila témata jako virtualizace, řízení nákladů a energetická účinnost. Roadshow pořádala společnost IDC CEMA ve spolupráci s partnery: Citrix Systems, S&T CZ, Microsoft, EMC, Fujitsu Siemens Computers, GAPP System, VMware, APC, Storyflex, Sun Microsystems a Sony.

Virtualizaci byla věnována konference Citrix Virtualizations, která se uskutečnila o den později, 29. května. Obě prestižní akce navštívilo během dvou dnů téměř 450 odborníků na informační technologie z celé republiky.

„Česká republika je v oblasti implementace virtualizačních technologií na půli cesty mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi. Rozumně implementované vstupy jsou základní podmínkou úspěchu, řekl Chief Research Officer IDC EMEA Martin Hingley, který má na starosti kvalitativní výzkum v Evropě, Africe a na Blízkém východě. „Za dva klíčové faktory při rozhodování o změně IT infrastruktury považuji dosažení souladu s legislativou a samozřejmě také dosažení úspor v nákladech. Čeští IT manažeři také nejsou zvyklí sdílet mezi sebou informace, zde vidím velký potenciál pro zlepšení.“

Mezi řadou významných hostů konference vystoupil také pan Karl-Heinz Warum, Vice President pro oblast střední Evropy a Managing Director společnosti Citrix Systems. Ve své prezentaci představil technologické trendy a způsoby, jak maximalizovat obchodní přínosy podnikové IT infrastruktury z hlediska flexibility, rychlosti i kapacity. Zaměřil se především na end-to-end virtualizační technologie, pomocí nichž jsou dynamická delivery centra schopna rychleji reagovat na neustále se měnící IT prostředí ve firmách a potřeby společnosti než nynější statická datová centra. „Dá se říci, že české firmy již myšlenku virtualizace více či méně přijaly. Nicméně virtualizace je pouze jednou částí řešení, my však musíme přemýšlet komplexně. Každá firma si musí ujasnit, čeho chce dosáhnout v následujících dvou letech a mít flexibilní infrastrukturu. Nepodceňujme budoucnost, připravme se na ni. Zdroje energie jsou opravdu omezené.“

Z průzkumů společnosti IDC vyplývá, že výdaje na systémy pro ukládání dat v regionu CEMA vzrostly v roce 2007 o 17 %, zatímco kapacita vzrostla o ohromujících 80 %. Externí systémy představovaly celkem 73 % celkové hodnoty trhu s ukládacími technologiemi. Nejdynamičtějšího růstu v regionu dosáhly diskové úložné systémy střední kategorie, jejichž hlavními kupujícími byly malé a střední podniky. Letos se výzkum poprvé zaměřil i na otázky ochrany životního prostředí, které nabývají stále většího významu. Pozornost uživatelů se čím dál tím více obrací k tématům, jako je energetická účinnost a recyklace. Z průzkumů vyplývá, že poměrně značné procento uživatelů (20 %) vnímá tzv. zelené IT jako morální otázku, zatímco 27 % o jej považuje za odpovědnost výrobců.

„Zákazníci chtějí především spolehlivého partnera pro řízení své IT infrastruktury. Virtualizace je jednou z cest, jak zvládnout stále stoupající nároky a efektivně hospodařit se svěřenými prostředky. Virtualizace přináší nižší náklady na vlastní IT infrastrukturu, na její správu, ale i na objem spotřebované energie – což přispívá i k ochraně životního prostředí a moderní firmy dnes kromě dobrého hospodaření hledí i na svoji společenskou odpovědnost“ dodává Roman Pozděch, Citrix product manager ze společnosti AutoCont CZ.

Komentáře