Prodej zboží klesal, služby rostly

Prodej zboží klesal, služby rostly


Anect dosáhl v roce 2006 zisku před zdaněním ve výši 62,3 milionů korun, což je o 4 % více než v roce 2005. Celkový obrat společnosti loni poklesl o přibližně 5 % na úroveň 729 milionů korun.

Jednou ze strategických změn roku 2006 se stalo získání majoritního podílu ve firmě iCom Vision, která působí na trhu mobilních řešení. Přes pokles celkového obratu, který byl způsoben nižším prodejem zboží, se podle představitelů Anectu nadále dařilo zvyšovat podíl služeb s vysokou přidanou hodnotou. Tržby z prodeje těchto služeb, mezi něž patří především servis, konzultace a projekty, vzrostly za poslední dva roky o více než 40 %.

Komentáře