Projekt CRAB hlásí spuštění portálu, který nabídne administrativní budovy státu

V projektu CRAB byla spuštěna úvodní verze portálu, který zveřejní nabídku administrativních budov vlastněných státem.

Projekt CRAB hlásí spuštění portálu, který nabídne administrativní budovy státu


V rámci projektu Centrální registr administrativních budov („CRAB“), který je realizován Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových („ÚZSVM“) za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj, byla spuštěna úvodní verze portálu CRAB. Systém po následném rozšíření zpřístupní státním institucím, fyzickým a právnickým podnikatelským subjektům i široké veřejnosti nabídku administrativních budov ve vlastnictví státu.  

„Spuštění úvodní verze portálu CRAB představuje první krok ke zveřejnění komplexní nabídky administrativních budov ve vlastnictví státu,“ uvedla vedoucí projektu CRAB Kateřina Schön z ÚZSVM. „Vybraná část administrativních budov bude určena k nabídce pro veřejnost; komplexní přehled všech administrativních budov pak využijí státní instituce registrované v systému CRAB,“ dodala Schön.

Současná podoba portálu CRAB má především informativní charakter a zájemci zde naleznou aktuální informace o projektu i o souvisejících aktivitách. Zaregistrovaným státním úřadům pak tento portál poslouží pro přístup do samotného informačního systému CRAB obsahujícího pasportizační údaje a další informace o jednotlivých administrativních budovách v majetku státu. Po plném zprovoznění portálu zde zájemci z řad veřejnosti naleznou kromě dalších informací také aktuální nabídku administrativních budov.

Portál CRAB je dostupný na adrese: http://crab.uzsvm.cz


Úvodní foto: © James Steidl - Fotolia.com
Komentáře