Projektovým manažerem roku 2012 se stal Michal Opat

Soutěž Projektový manažer roku 2012 má své historicky první vítěze.

Projektovým manažerem roku 2012 se stal Michal Opat


Projektovým manažerem roku 2012 se stal Michal Opat, který porotě prokázal, že je jak v praxi, tak odborně ze všech finalistů nejlepší. Byl oceněn hlavně za vynikající výkon z praktické simulace řízení projektu v manažerské hře Pacifická dráha. K vítězství mu přispěla také jeho práce na vývoji specifického SW řešení pro zajištění podpory evidence hospodářsky chovaných zvířat. Michal Opat je certifikovaný projektový manažer IPMA Level B, PRINCE 2 a řízení projektů se věnuje již více než 11 let.

Vítězství v kategorii Projekt roku 2012 si převzal Ing. Jakub Svatý za vývoj a implementaci uceleného GIS řešení ve společnosti E.ON Česká republika.  Projekt zahrnoval jak vývoj a implementaci vlastního GIS řešení, tak integračních rozhraní na okolní podnikové systémy. Hodnotící tým a porota ocenila vítězný projekt zejména za komplexnost, technickou náročnost a dobrou realizaci s prokazatelným užitkem.

Charitativním (neziskovým) projektem roku 2012 se stal Albert Triatlon tour. Cenu si převzal manažer projektu Tomáš Slavata, který představil velmi silný příběh, kterým dokázal inspirovat spoustu další lidí. Ukázal, že kvalitní projekty pomáhají a v tomto případě dětem žijícím v nelehkých rodinných podmínkách. Albert Triatlon tour je série celorepublikových triatlonových závodů (13 závodů) pro děti nejen z dětských domovů, ale i pro širokou veřejnost. Prostřednictvím sportovní aktivity dochází k nenásilné integraci dětí z běžných rodin a dětí ze zařízení náhradní výchovy a pěstounských rodin.

Velkou roli v projektu hraje právě sportovec Tomáš Slavata, který svým vlastním životním příběhem motivuje děti k boji s nepříznivým životním osudem. Prostřednictvím jeho vlastního životního příběhu projektem Albert Triatlon tour těmto dětem a mladým lidem ukazuje cestu, jak bojovat i přesto, že člověk vyrůstá v nelehkých poměrech. Projekt také motivuje děti k sportování, jako k přirozené součásti zdravého životního stylu.

Ocenění za Studentský projekt roku 2012 si převzali František Kraus a Silvia Bobeková za projekt Studentská modelová konference OSN - Prague MUN 2012. Hodnotící tým a porota ocenili hlavně specifičnost projektu, kterou zvládli studenti zrealizovat bez větší podpory školy. Cílem tohoto projektu bylo zprostředkovat reálné podmínky jednání delegací různých států na půdě OSN. Státy reprezentovali studenti, kteří se snažili sepsat a prosadit rezoluci v jedné z rad OSN.

Do Síně slávy byla za potlesku publika ve stoje uvedena Vladimíra Machová  za celoživotní přínos v oblasti sítových analýz v řídících procesech, které předal ocenění výtvarník Bořek Šípek.

Způsob hodnocení

Vítězové jednotlivých kategorií museli projít několika koly hodnocení. Hlavními kritérii hodnocení soutěžících v kategorii Projektový manažer roku byly proaktivita, snaha vyřešit potřeby zadavatele, práce s projektovým týmem, kompetence technické, behaviorální a kontextové a výsledky získané simulací projektu. Hodnotitelé nejprve zhodnotili přihlášky a provedli osobní pohovory se soutěžícími. První kolo posuzování tvoří 30 % z celkového hodnocení. Ve druhé fázi, která představovala 40 % hodnocení, absolvovali nominovaní finalisté jednodenní simulaci projektu Pacifická dráha. O vítězi pak rozhodla porota přímo na slavnostním galavečeru, která na základě předchozích výsledků a osobních prezentací v rámci slavnostního galavečera rozdělila zbylých 30 % hodnocení.

Hodnocení v dalších kategoriích Projekt roku, Charitativní (neziskový) projekt roku a Studentský projekt bylo zaměřeno na posouzení přínosu projektu, jeho realizaci v souladu s dobrou praxí projektového řízení a také na vědomou práci s tzv. kuželem nejistoty. Pozornost byla věnována rovněž efektivnímu vynakládání financí na projekt. V první fázi hodnocení projektů bylo na základě dodaných přihlášek a osobního pohovoru vybráno pět finalistů. Ve druhé části porotci osobně navštívili realizátory projektu, což ovlivnilo celkový výsledek z 65 %. Zbylých 35 % hodnocení rozdělila porota na závěrečném galavečeru.


Úvodní foto: SPŘ
Komentáře