Průměrná výše úvěru vyrostla na 1,6 mil. Kč

Hypoteční banka dosáhla za první pololetí roku 2007 čistého zisku ve výši 391,2 mil. Kč, což je o 39 % více než ve stejném období loni. Bilanční suma se meziročně zvýšila o 48 % na 84 mld. Kč. Čistý objem poskytnutých hypotečních úvěrů činil 78,8 mld. Kč.

Průměrná výše úvěru vyrostla na 1,6 mil. Kč


Hypoteční banka dosáhla za první pololetí roku 2007 čistého zisku ve výši 391,2 mil. Kč, což je o 39 % více než ve stejném období loni. Bilanční suma se meziročně zvýšila o 48 % na 84 mld. Kč. Čistý objem poskytnutých hypotečních úvěrů činil 78,8 mld. Kč.

Růst zisku přičítáme především významnému zvýšení objemu uzavřených obchodů. Čistý výnos z úroků se meziročně zvýšil o 19 % a čisté neúrokové výnosy o 14 %. Provozní náklady rostly jen pozvolna – meziročně o 9 %,“ komentoval výsledky Jan Sadil, generální ředitel Hypoteční banky. „Kapitálová přiměřenost k 30. červnu 2007 činila 13,17 %.

Hypoteční banka za prvních šest měsíců letošního roku poskytla občanům celkem 12 913 hypotečních úvěrů ve výši 21,3 mld. Kč. Objem nově schválených hypoték pro občany vzrostl meziročně o 66 %. Průměrná výše hypotečního úvěru poskytnutého Hypoteční bankou meziročně stoupla na 1,6 mil. Kč, tj. o 20 %.

Komentáře