Průměrný Čech je demokrat líný naplňovat své ambice

Časté klišé, že Češi jsou věčně nespokojeným národem, který si neustále stěžuje a remcá, není odrazem reality. „Průměrný Čech je demokratem a má velmi vysoké ambice, ale čeká, že se značná očekávání splní sama. Nemá chuť pro to příliš mnoho udělat,“ řekl Jiří Šimonek, hlavní psycholog portálu Znám.se (Znám se, www.znam.se), jejž provozuje společnost DAP Services.

Průměrný Čech je demokrat líný naplňovat své ambice


Nová služba www.znam.se umožňuje široké veřejnosti identifikovat skryté stresory a stimuly a zjistit tak aktuální psychickou kondici. Výsledky vycházejí z analýzy 80 tisíc psychologických profilů osob starších 18 let, které byly prováděny v průběhu několika let.

 

40 procent Čechů pociťuje dlouhodobou frustraci

Češi jsou národem poměrně frustrovaným, kterému chybí osobní iniciativa. Více než 40 procent populace vykazuje známky dlouhodobé úzkosti či strachování se. Současným národním rysem, který se však v průběhu času může měnit, je životní netrpělivost, touha po okamžitém úspěchu či vlivu při vyložení minimální námahy. „Tento pocit se mísí s rezignací, napětím a vyhýbavým manévrováním. To se promítá do takových jevů, jako je snaha získat snadno peníze z loterie či sázek, zadlužování se nebo zneužívání lékařské péče a léků,“ řekl Jiří Šimonek, hlavní psycholog portálu Znám.se.

Na pracovišti Češi špatně nesou, pokud je práce ohodnocena v závislosti na její kvalitě – vyhovuje jim spíše rovnostářství, které ale nemotivuje k vyšším výkonům. „Často se objevuje neopodstatněná kritika nadřízených. Šéf je proto pro mnohé ‚nespravedlivý blbec‘. Je to důsledek vyhýbání se osobní odpovědnosti za své jednání nesoucí se v duchu: všechny nezdary zavinily buď podmínky, anebo jiní lidé, ne já. Typické je i očekávání, že někdo v případě nesnází pomůže: najde práci, zaplatí dluhy a podobně,“ dodal Jiří Šimonek.

 

Češi znají sebe sama velmi špatně

Typickým znakem Čechů není ani tak nespokojenost, jako spíše neschopnost hospodařit se svou psychickou energií. Nejde o nějaký esoterický fenomén, ale pouze o neschopnost harmonizovat svoji osobnost s vnějším okolím. „Zdánlivé maličkosti, jako například doba vstávání, způsob, jímž řešíme určité úkoly, či popírání své nátury, mohou snížit výkonnost,“ řekl Jiří Šimonek.

Z dlouhodobého sledování vyplývá, že drobné změny v denním režimu, pochopení vlastních přání, obav či akceptování osobního naturelu mohou podstatně zlepšit každodenní vitalitu. „Lidé si neumějí přiznat, co opravdu chtějí a co jim vadí. Značná část frustrací vzniká jako důsledek snahy vměstnat svoji osobnost do představ okolí. Pro Čechy je typické, že si neumějí své ambice přiznat, což se odráží i v neschopnosti zvládat stres,“ dodal Šimonek.

Klíčem k větší psychické odolnosti je zjistit, co člověka dobíjí a co naopak vyčerpává. „Lidé jsou dnes psychicky labilnější a zdánlivé maličkosti je snadno vykolejí. Je to důsledek uspěchaného života, který nás nutí neustále držet krok s ostatními,“ řekl psycholog Jiří Šimonek. Pomyslným upírem vysávajícím energii může být cokoli. „Naši nejbližší, kolegové v práci, nevhodně nastavený denní režim či výchova rodičů pro jiný svět, než je ten dnešní. Někdy si stačí jen uvědomit, kudy energie zbytečně uniká, a během několika hodin se stav zlepší. Pokud ale stresový stav trvá delší dobu, je třeba vyhledat pomoc profesionálního psychologa,“ řekl Šimonek.

 

Barvy jako způsob komunikace se sebou samým

Bezpečně odhalit, co lidskou psychiku stimuluje či paralyzuje, je velmi obtížné. Lidé mají tendenci nevědomě podvádět, a diagnóza tak může zabrat hodně času. Vznikl proto takzvaný situační test, který je k dispozici na portálu www.znam.se. Tento psychologický test založený na barvově-slovní asociační metodě umožňuje všem zájemcům zjistit svou momentální psychickou kondici. Více informací o použité testovací metodě je k dispozici na www.barvyzivota.cz.

„Větší změnu je člověk schopen přijmout nejdříve za tři měsíce, ale krátkodobě lze otočit svou psychickou energii tak, aby člověka nasměrovala tím správným směrem. K tomu slouží Situační test, který jasně ukáže kudy vede cesta k cíli,“ vysvětlil Jiří Šimonek. Situační test poskytuje informaci o tom, jak jednotlivec pracuje se svou energií. Jestli je právě v investičním, vyrovnaném nebo dotačním režimu. Dá odpověď na otázku, odkud bere energii, kam ji dává nejvíce a kudy zbytečně uniká. „Umožňuje rovněž zjistit, kde bude energie chybět či naopak přebývat, pokud s ní dotyčná osoba nezačne cíleně hospodařit,“ dodal Šimonek.

Výsledky testů jsou k dispozici okamžitě, a to prostřednictvím precizně propracovaného počítačového systému, který je zpracovává. Přestože jsou výsledky vypracovány počítačem, jsou velmi podrobné a výstižné. „Kvůli základní diagnostice není třeba vysedávat desítky hodin u psychologa. Barvově-slovní asociace umožňují velmi rychle a efektivně odhalit, co člověka ničí a naopak posiluje. Pro případnou další informaci je však třeba vyhledat pomoc zkušeného psychologa,“ uzavřel Jiří Šimonek, hlavní psycholog portálu Znám.se. Vzorovou ukázku výstupů si lze prohlédnout předem.

Komentáře