Seznamte se s nejčastějšími požadavky IT ředitelů na podnikové IS

Mezinárodní studie provedená agenturou TNS Sifo jménem společnosti IFS odhalila, co považují ředitelé IT za důležité při zavádění podnikových informačních systémů.

Seznamte se s nejčastějšími požadavky IT ředitelů na podnikové IS


Ředitelé IT v USA, Spojeném království, Německu, Švédsku a zemích Beneluxu byli dotázáni, co je pro ně při hodnocení poskytovatelů obchodního softwaru tím nejdůležitějším aspektem. Průzkumu se zúčastnilo 216 osob s rozhodovací pravomocí a zodpovědností za IT provoz. Otázky se týkaly návratnosti investic, strategie nákupu a vztahů s dodavateli při nákupu ERP aplikací.

Jako nejdůležitější parametry byly vyhodnoceny:

1.    flexibilní a škálovatelné systémy
2.    inovativní a proaktivní dodavatel softwaru
3.    dobré porozumění tomu, jak firma pracuje
4.    angažované kontaktní osoby
5.    systémy zaměřené na uživatele

Celkem 86 % ředitelů označilo za nejdůležitější faktor při posuzování nového poskytovatele obchodního systému schopnost nabídnout flexibilní a škálovatelné systémy, které mohou být přizpůsobeny měnícím se potřebám společnosti.  65 % IT manažerů uvádí na prvním místě důležitost výběru a vztahu s dodavatelem ERP systému. Ideální dodavatel softwaru musí být navíc inovativní a proaktivní, pokud jde o potřeby zákazníka, a musí dobře chápat, jak společnost funguje. Studie dále ukazuje, že ředitelé IT se zajímají také o méně důležité hodnoty. 70 % ředitelů označilo jako prioritu angažovanost kontaktních osob na straně dodavatele, ty považují za důležitější než systémy zaměřené na uživatele.

 


Úvodní foto: © Andrea Danti - Fotolia.com
Komentáře