Průzkum: podnikový software zaostává v uživatelské přívětivosti

Výsledky rozsáhlého průzkumu, který ve výrobních podnicích realizovala společnost IFS ve spolupráci s nezávislou agenturou Mint Jutras, ukázaly vysoký význam uživatelského komfortu podnikových informačních systémů.

Průzkum: podnikový software zaostává v uživatelské přívětivosti


Podle studie, které se zúčastnilo více než 280 výrobních ředitelů, 75 % dotázaných ve věku 35 let a méně používá tabulkový procesor jako Microsoft Excel místo podnikového informačního systému typu ERP, CRM (řízení vztahu se zákazníky) či SCM (řízení dodavatelského řetězce), protože považují tyto podnikové aplikace za příliš těžkopádné nebo složité. 58 % respondentů ve věku 36 až 45 uvedlo, že by raději používali běžný tabulkový procesor místo jejich podnikových aplikací.

Dotázaní se také shodli na tom, že by své stávající podnikové systémy raději nahradili řadou levných  webových aplikací, přičemž řada z nich je dnes k dispozici zcela zdarma. Nejčastěji zmiňovali Google Docs, webovou službu, která zdarma nabízí textový editor, tabulkový procesor, prezentace, formuláře a úložiště od společnosti Google. Google Docs mohou představovat alternativu k podnikovému systému pro správu dokumentů nebo způsob, jak kompenzovat nedostatky, které při práci s dokumenty vykazuje prostředí ERP nebo jiné aplikace.

Největším překvapením však bylo, že více než 65 % dotázaných ve věku 35 let a méně uvedlo, že dokonce přemýšleli o změně práce kvůli negativní zkušenosti s používáním jejich podnikového softwaru.

Studii „IFS: Does ERP mean Excel Runs Production“ si můžete stáhnout na adrese:

http://download.ifsworld.com/Excel_Runs_Production

Komentáře