EMC: firmy v České republice považují IT za základ růstové strategie

Společnost EMC v rámci letošní konference EMC Forum 2012, oznámila výsledky svého průzkumu týkajícího se transformace IT, který odhaluje, že 59 procent organizací v České republice projde v příštím roce transformačními změnami.

EMC: firmy v České republice považují IT za základ růstové strategie


Zjištění odhalila, že mezi hlavní obchodní priority společností v České republice patří:

1.    Zvyšování tržeb – 58 procent
2.    Zvyšování výkonu a hodnoty pro akcionáře – 45 procent
3.    Vytváření nových možností marketingových a prodejních strategií – 44 procent

Podobné priority demonstrují, že organizace již nepovažují transformační procesy pouze za způsob, jak snižovat náklady, ale využívají je jako aktivní iniciátory růstu.

Tato zjištění se odrážejí v přístupech, které firmy volí pro transformaci IT. 47 procent firem v České republice uvedlo, že momentálně realizují transformační změny svých IT operací. Průzkum také ukázal, že mezi 10 nejvyšších priorit z hlediska IT pro firmy v České republice patří:

1.    Údržba stávajících technologií – softwaru a hardwaru – 61 procent
2.    Ukládání a správa dat – 55 procent
3.    Zálohování a obnova dat – 53 procent
4.    Optimalizace spolehlivosti, škálovatelnosti a výkonu – 42 procent
5.    Zabezpečení dat – 40 procent
6.    Virtualizace podpůrné (back-office) infrastruktury – 37 procent
7.    Integrace a správa dalších technologií (systémy, aplikace a data) – 35 procent
8.    Zabezpečení sítí – 34 procent
9.    Cloud computing – 29 procent
10.    Virtualizace nepostradatelných aplikací – 27 procent


Průzkum také ukázal, že organizace od IT oddělení žádají podporu pro obchodní cíle. Ve skutečnosti téměř devět z deseti firem přímo slaďuje své IT strategie se širšími obchodními cíli. To demonstruje, že IT je nyní považováno za podpůrný faktor růstu a nikoli nákladové středisko.

Důležitým zjištěním průzkumu je skutečnost, že transformací neprocházejí pouze firmy a IT oddělení, ale že se rychle mění také role IT pracovníků. Stále zřetelněji je přijímáno, že postupující implementace cloud computingu a analýz velkých objemů dat (Big Data) povedou ke vzniku nových rolí v rámci IT oddělení. 38 procent firem uvedlo domněnku, že cloud computing vytvoří během příštích třech let nové role a zodpovědnosti IT personálu, a 31 procent respondentů si myslí, že to samé platí pro Big Data. Mezi tyto role budou patřit pozice jako cloudový architekt či datový specialista. Firmy v České republice jsou přesvědčeny, že jsou na tyto změny připraveny. 81 procent tvrdí, že jejich IT oddělení již má potřebnou úroveň dovedností a znalostí k úspěšné realizaci IT priorit.


Úvodní foto: © Tobias Marx - Fotolia.com
Komentáře