Vznik prvního komerčně využívaného DNA počítače oznámila japonská společnost Olympus Optical. Počítač se má uplatnit především při analýze genů.

První komerčně fungující DNA počítač?


Komentáře