První LTE volání na světě s využitím komerčního software

Společnost Nokia Siemens Networks uskutečnila první LTE volání prostřednictvím standardu LTE na světě s využitím zařízení plně vyhovujícího normám tohoto standardu: komerčně dostupné základnové stanice a plně kompatibilního software.

První LTE volání na světě s využitím komerčního software


Produkty a terminály pro LTE sítě, které vyhovují normám, jsou nutným předpokladem, komerčního využití síti, tak aby jejich uživatelé mohli využívat širokou řadu terminálů různých dodavatelů. Volání uskutečnila společnost Nokia Siemens Networks prostřednictvím základnových stanic, jejichž software je plně ve shodě s normou LTE pro 3GPP Rel. 8 (březen 2009). To znamená, že se zkoušky  LTE stále přibližují reálnému chování v budoucích komerčních aplikacích.

LTE hovor byl uskutečněn ve výzkumném a vývojovém centru společnosti Nokia Siemens Networks v německém Ulmu, pomocí - základnové stanice Flexi Multiradio - prověřené a oceněné inovace v komunikačním odvětví.

První instalace pro LTE služby se předpokládají koncem roku 2009, přičemž komerční zavádění a rozšíření těchto služeb je plánováno na počátek roku 2010. Společnost Nokia Siemens Networks se zavazuje, že počínaje rokem 2010 budou k dispozici komerční aplikace s řešením end-to-end, tzn.  od účastníka k účastníkovi, síťové prvky, terminály, které nabídnou snadný a finančně nenáročný přechod na LTE, vyhovující potřebám kladným i v budoucnosti, a to pouze rozšířením programového vybavení (upgradem softwaru). Společnost Nokia Siemens Networks však již nyní dodala hardware Flexi základnových stanic, kompatibilních s LTE, více než 80 operátorům.

Komentáře