První zasedání Data Warehousing klubu v letošním roce

V úterý 29. března 2011 se v hotelu Majestic Plaza v Praze uskutečnilo první zasedání DW klubu v letošním roce.

První zasedání Data Warehousing klubu v letošním roce


V úterý 29. března 2011 se v hotelu Majestic Plaza v Praze uskutečnilo první zasedání DW klubu v letošním roce. Pravidelná zasedání specialistů na Data Warehousing a Business Intelligence v České republice a na Slovensku pořádá společnost Adastra Česká republika, z jejíž iniciativy toto sdružení v roce 2001 vzniklo.

Jako jeden z řečníků na akci vystoupil Miloš Krejčí, obchodní ředitel poradenské firmy Enduraining. Jeho příspěvek na téma „Trénink pod kontrolou“ byl zaměřen na možnosti, které profesionálním i rekreačním sportovcům přináší záznamy tréninkových dat a jejich následné vyhodnocování.

V dalším příspěvku se Tomáš Jelínek z Raiffeisenbank zabýval problematikou risk managementu, konkrétně využitím externích datových zdrojů. Na jeho vystoupení navázal Jiří Kurejko z Adastry s přehledem v současné době dostupných kreditních a jiných registrů a zabýval se možnostmi integrace externích datových zdrojů v Data Warehousingu.

Členy DW Klubu jsou představitelé významných společností na našem trhu, například Allianz pojišťovna, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, ČSOB, ČSOB Pojišťovna, ING Group, Philip Morris, Tatrabanka, Telefónica O2 Czech Republic, T-Mobile, Vodafone a řada dalších. DW klub se schází 4x ročně na pravidelných klubových setkáních, která jsou vždy tematicky zaměřena na určitou oblast či problematiku.

Komentáře