Raiffeisenbank zavádí nový systém pro správu klientské dokumentace

Společnost Ness Technologies dnes oznámila uzavření kontraktu se společností Raiffeisenbank na dodávku a implementaci systému na platformě EMC Documentum pro správu elektronických dokumentů, který je součástí budování nového informačního systému banky.

Raiffeisenbank zavádí nový systém pro správu klientské dokumentace


„Budovaný systém bude po dokončení projektu používat více než 2 000 našich pracovníků včetně těch, kteří zajišťují obsluhu našich zákazníků na všech našich pobočkách,“ řekl Jiří Švarc, projektový manažer Document Management System (DMS) ze společnosti Raiffeisenbank. „Nově zaváděný systém bude uchovávat klientskou dokumentaci v elektronické podobě v zabezpečeném centrálním úložišti a ročně v něm budeme zpracovávat přibližně dva miliony nových dokumentů. Celková hodnota projektu je smluvně zajištěna v hodnotě desítek milionů korun. Aplikace pro automatické generování dokumentů založená na technologii EMC² xPression je první implementací tohoto systému,“ dodává Švarc.

Mezi hlavní přínosy projektu podle obou partnerů patří nasazení systému na automatizované generování dokumentů. Řešení podle zaslaných parametrů sestaví dokument, např. smlouvu s ustanoveními, která budou odpovídat dohodnutým podmínkám mezi klientem a bankou. Tím bude snížen podíl lidské práce na přípravě dokumentů a dojde ke zkrácení doby obsluhy klientů i sjednocení komunikace směrem k zákazníkům.

„Na realizaci projektu se bude podílet tým více než dvaceti našich konzultantů specializovaných na systémy pro správu dokumentů, kteří mají zároveň znalosti produktů EMC²,“ říká Vratislav Opatrný, ECM Competence Manager společnosti Ness Technologies, a dodává: „V rámci implementace projektu bude využito portfolio produktů společnosti EMC² počínaje nástroji pro ukládání elektronických dokumentů v šifrované podobě a řízení přístupů k nim přes systémy pro automatizaci přípravy jejich obsahu až po řešení zpřístupňující pohled na klientskou dokumentaci podle toho, jakou roli pracovník banky aktuálně zastává.“

Po dokončení projektu bude v systému mimo samotné elektronické klientské dokumentace na jednom místě evidováno i to, kde je dokumentace v papírové podobě fyzicky uložena. Dlouhodobým cílem projektu je rozšíření řešení i o řízení oběhu dokumentů, které je dnes řešeno jinými aplikacemi.

Komentáře