Recyklace PC pro světlejší zítřky

ASUSTeK Computer vyhlásil společně s firmou Intel a s řetězcem Tsann Kuen Enteprise plán enviromentálního programu pod názvem „Recyklace PC pro světlejší zítřky“.

Recyklace PC pro světlejší zítřky


ASUSTeK Computer vyhlásil společně s firmou Intel a s řetězcem Tsann Kuen Enteprise plán enviromentálního programu pod názvem „Recyklace PC pro světlejší zítřky“.

Ten má ukázat, že IT průmysl ve snaze pomoci životnímu prostředí převzal iniciativu v oblasti sběru a recyklace starých notebooků, počítačů a LCD monitorů.

Podle průzkumu Greenpeace bylo v roce 2004 na celém světě vyprodukováno 20 – 50 milionů tun elektronického odpadu. To odpovídá celkovému objemu odpadu, který vyprodukuje Tchaj-wan během následujících 2 až 6 let. Je tedy více než zřejmé, že nevhodná likvidace IT odpadu může způsobit nenapravitelné škody na životním prostředí Země.

ASUS se snaží být pro ostatní příkladem tím, že převzal průmyslovou odpovědnost a prokázal dobrou vůli vůči společnosti jako takové. S firmou Intel a s dalšími neziskovými organizacemi utvořil uskupení s cílem realizovat projekt „Recyklace PC pro světlejší zítřky“.

„Zdůrazňování ekologické problematiky a přispívání společnosti jsou základními hodnotami společnosti ASUS,“ uvedl Jonney Shih, předseda společnosti ASUS. Také zmínil: „Svými čtyřmi hlavními zásadami, tedy „zeleným“ designem, „zeleným“ zásobováním, „zelenou“ výrobou a „zeleným“ marketingem, se společnost ASUS snaží neustále posilovat svůj enviromentální postoj a prodloužit životní cyklus výrobků prostřednictvím recyklace, čímž přispěje k ochraně životního prostředí.“

Nejenže společnost ASUS začala z produkcí bezolovnatých produktů dříve, než byla schválena směrnice EU RoHS, ale také vytvořila certifikaci Green ASUS, která dosahuje vyšších standardů, než jaké má tržní unie. Tato certifikace zaručuje, že produkty ASUS jsou podrobeny přísné kontrole, počínaje designem a zásobováním přes výrobu až po marketing. Tyto vysoké nároky pomohly společnosti ASUS získat potvrzení organizace Oekom (evropská organizace ochrany životního prostředí) v enviromentálním hodnocení pro IT a počítačové periferie, a také získat prvenství v oblasti ochrany životního prostředí v elektronickém průmyslu pro rok 2007.

„Správná firemní odpovědnost vůči společnosti je jednou ze základních hodnot společnosti Intel. Kromě vývoje procesů pro výrobu bezolovnatých a bezhalogenových produktů se naše společnost snaží soustředit na využití recyklovaných materiálů i na ochranu vodních zdrojů. Současně se také neustále snažíme vylepšovat konstrukci produktů, jako příklad uveďme například 45nm high-k gate technologii výroby procesorů, které jsou výkonnější a energeticky účinnější,“ sdělil Jason Chen, oblastní manažer společnosti Intel pro Tchaj-wan. „Navíc je toto počínání v souladu se slibem Intelu, jímž se spolu s dalšími špičkami průmyslu zavázal k ekologickému plánu „Climate Savers Computing Initiatives plan“, který detailně řeší problematiku vývoje standardů pro energeticky účinné počítačové komponenty. Práce se společností ASUS na jejím projektu „Recyklace PC pro světlejší zítřky“ je skvělou příležitostí, jak rozšířit dlouhodobý závazek společnosti Intel k ochraně životního prostředí a jak překlenout digitální mezeru na Tchaj-wanu.“

„Tsann Kuen zastává politiku aktivní ochrany životního prostředí, a to skrze platformu 3C (elektronika), u které se zasazuje o úsporné a ekologicky šetrné programy,“ řekl Jerry Yen, generální manažer společnosti Tsann Kuen Enterprises. A dodává: „Doufáme, že našim letošním programem „akce žádný uhlík“ (0 carbon action) povzbudíme zákazníky k tomu, aby přispívali k ochraně životního prostředí nákupem ekologicky šetrného zboží.“

Společnost ASUS, ve snaze nabídnout zákazníkům širší výběr „zelených“ produktů, které by se staly každodenní součástí jejich života, provádí dlouhodobé výzkumy ekologických produktů. Proto nabízí zelené produkty jako základní desky, laptopy nebo LCD monitory s certifikátem Green ASUS, který značí velmi náročný enviromentální standard.

Nová jednotka EPU, vyvinutá společností ASUS, představuje první hardwarový IC ovladač pro úsporu energie na světě. Tato inovativní technologie napájení digitálně monitoruje a automaticky jemně dolaďuje napájení procesoru s vylepšenou účinností VRM, a tak dokáže snížit spotřebu při jakékoliv zátěži až o 80,23 %. Jinými slovy, jedna základní deska s EPU může ušetřit 33 000 wattů elektrické energie po jednom roce nepřetržité činnosti, což představuje omezení emisí CO2 o zhruba 20,7423 kg. Pokud by bylo vydáno 10 miliónů základních desek s technologií EPU, emise CO2 by mohly být redukovány až o 207 000 tun ročně. To je v podstatě ekvivalent více než 17,2 milionu stromů, přičemž by každý z nich během jednoho roku spotřeboval 12 kg CO2.

Komentáře