Renault přešel na privátní cloud od HP

Společnost HP oznámila, že francouzská automobilka Renault S.A. začala využívat řešení HP Utility Services.

Renault přešel na privátní cloud od HP


Renault si vybral služby HP Enterprise Cloud Services, jejichž základem jsou služby pro zajištění dostupnosti celoevropské IT infrastruktury a správu technických aplikací. Tyto služby rovněž zajišťují operativní přidělování výpočetní kapacity podle aktuální potřeby jednotlivých procesů.

Předkonfigurovaná HP konvergovaná infrastruktura, již má společnost Renault k dispozici, je provozována v datovém centru standardu TIER 3(1) ve francouzském Grenoblu. Renault má jejím prostřednictvím k dispozici přístup k zařízením HP – serverům, datovým úložištím, síťové infrastruktuře či technologiím pro napájení a chlazení.

Pro financování služeb HP si Renault vybral pružný model „Pay-As-You-Go – platby podle množství a druhu reálně využívaných služeb. Díky předvídatelným průběžným nákladům Renault podstatně snížil vstupní kapitálové investice a dokázal vytvořit přesnější dlouhodobý rozpočet. Model pružného financování umožňuje provádět i průběžné úpravy podle aktuálních potřeb a obchodních záměrů, přičemž zajistí dodržení stávajících dohod o úrovni služeb a vysokou úroveň bezpečnosti očekávanou Renaultem.


Úvodní foto: © adimas - Fotolia.com
Komentáře