Reportáž: 3. ročník ECM konference DOCURIDE

Klíčovými tématy byla dlouhodobá elektronická archivace dokumentů či praktické využití elektronického podpisu

Reportáž: 3. ročník ECM konference DOCURIDE


Společnost SYCONIX uspořádala spolu se svými partnery již třetí ročník odborné ECM konference DOCURIDE. Konference se zaměřila na řešení, trendy a výměnu zkušeností v oblasti správy obsahu (ECM) a jejich přínos pro řízení společnosti. Velký prostor byl věnován konkrétním případům, prezentovaných samotnými uživateli, kteří se podělili o své zkušenosti z nasazení ECM řešení jako jsou správa faktur, smluv, řešení datových schránek apod. Svá řešení představily například společnosti OpenText, Microsoft, SAP a Kofax.

Velmi diskutovaným tématem byla dlouhodobá elektronická archivace dokumentů, způsoby zajištění právní nenapadnutelnost takových dokumentů a praktické využití elektronického podpisu. Panelové diskuze na toto téma se zúčastnili mimo jiné i JUDr. Radim Polčák, Ph.D. z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Ing. Petr Kuchař, člen představenstva ICT Unie (dříve SPIS), ředitel První certifikační autority Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Ing. Oskar Macek, ředitel projektu implementace elektronické spisové služby Ministerstva vnitra.

Druhý den konference byl určen především paralelně probíhajícím workshopům tematicky rozděleným tak, aby účastnící získali co nejvíce praktických informací o požadovaných oblastech, technologiích a řešeních.

 

 

Komentáře