RFID čipy nastupují na brněnské onkologii

RFID čipy nastupují na brněnské onkologii


Masarykův onkologický ústav nasazuje technologii RFID do procesu přípravy a aplikace léčiv. Cílem projektu je zlepšení kontroly, zvýšení bezpečnosti pacientů a zlepšení provozní efektivity ústavu.

Technologie RFID dodávaná fIBM nám umožní kromě sledování léků, především cytostatik, také lépe identifikovat připravené terapie a jejich podání pacientům,“ uvedl prof. MUDr. Rostislav Vyzula, ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně. „Pokračujeme tak v cestě za absolutní minimalizací možnosti záměny přípravku a tedy poškození pacienta. Díky přesnějším informacím o cytostatických preparátech budeme navíc moci efektivněji využívat suroviny pro přípravu terapií.

Nová technologie bude nasazena i v kontrolovaném pásmu prostředí přípravny cytostatik, kde jsou infúze cytostatik připravovány ve zvláštním režimu z hlediska hygienických a bezpečnostních předpisů.

V průběhu implementace nových procesů byl kladen důraz na efektivitu práce personálu. Systém je úzce propojen s několika již zavedenými IT systémy v ústavu – zejména s lékárenským systémem firmy Stapro a nemocničním informačním systémem. Technologické zázemí systému je budováno s předpokladem následného rozšíření na další oblasti, jako jsou visačky pacientů, identifikace personálu či inventarizace majetku. Masarykův onkologický ústav též zvažuje další možnosti rozšíření technologie RFID na další procesy a oddělení ústavu za účelem zlepšení kvality péče o pacienty.

Kontrakt s IBM byl uzavřen v prosinci roku 2006. Nasazení proběhlo v rámci projektu Národního programu výzkumu II za podpory MŠMT ČR.


O aplikacích RFID píšeme také např. zde:


Komentáře