Řízení vztahů se zákazníky pro vyhledávání odcizených vozidel

Řízení vztahů se zákazníky pro vyhledávání odcizených vozidel


Secar, provozovatel systému pro vyhledávání odcizených vozidel Sherlog, spravuje informace o svých zákaznících pomocí klientského informačního systému, vyvinutého společností Empire. Základem řešení je centralizovaný zákaznický systém s propojením na pobočky Secar Bohemia a vazbou na zakázkovou kancelář a účetní systém.

Řešení pomáhá Secaru zíkávat přehled o produktech a službách, které zákazníci využívají, a provádět segmentaci zákazníků podle jejich specifických potřeb. Zaměstnanci společnosti Secar Bohemia využívají při komunikaci se zákazníky centrální úložiště údajů o klientech, ze kterého získají informace potřebné pro individuální řešení požadavků či problémů zákazníků. Pro potřeby účetního oddělení společnosti jsou v systému implementovány rovněž moduly pro evidenci práce, výkaznictví a záznam historie.

Řešení využívá databázi Sybase ASE 12.5 a integrační platformu IBM WebSphere Application Server 6.0.

Komentáře