Roční zisk České spořitelny je přes 10 miliard Kč

Roční zisk České spořitelny je přes 10 miliard Kč


Česká spořitelna poskytla loni občanům úvěry ve výši 171 miliard Kč. Klientské vklady občanů dosáhly 414 miliard Kč. Rostou investice do podílových fondů i obliba kreditních karet. Banka se zaměřila na vyšší bezpečnost internetového bankovnictví.

Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2006 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 10,39 mld. Kč. V meziročním porovnání to představuje nárůst o 13,7 % z 9,13 mld. Kč v roce 2005.

Provozní zisk vzrostl o 20,3 % na 14,95 mld. Kč. Zisk před zdaněním vzrostl o 14,2 % na 14,06 mld. Kč. Úvěry občanům se zvýšily o 30,0 % na 171,96 mld. Kč.

Klienti skupiny České spořitelny realizují stále více finančních transakcí a obchodů. Především z těchto důvodů vzrostly čisté příjmy z poplatků a provizí o 7,1 % a dosáhly výše 9,17 mld. Kč. Pro ilustraci: ve srovnání s rokem 2005 vzrostly čisté příjmy z úvěrových obchodů o 14,1 %, z investování do podílových fondů, za správu aktiv a z brokerských poplatků o 45,1 %, čisté příjmy z platebních transakcí vzrostly o 0,6 %. Česká spořitelna od roku 2004 neprovedla žádné zvýšení poplatků a zvýšení retailových poplatků neplánuje ani v roce 2007.

Pokračoval růst objemu klientských vkladů občanů, a to o 9,4 % na 413,96 mld. Kč, zejména na sporožirových účtech, úložkách penzijního připojištění a vkladech stavebního spoření. Celkově se závazky ke klientům zvýšily o 11,6 % na 537,49 mld. Kč.

K 31. prosinci 2006 činil počet aktivních platebních karet 3,1 milionu kusů. Roste oblíbenost kreditních karet: proti roku 2005 vzrostl jejich počet o 31,3 % na více než 447 000.

V roce 2006 se banka zaměřila na zvýšení bezpečnosti svého internetového bankovnictví – SERVIS 24. Od října zvýšila Česká spořitelna povinné zabezpečení S24 např. o povinnou autorizaci všech plateb prostřednictvím autorizační SMS, o nový bezpečnostní kód pro všechny klienty služby S24, kteří nepoužívají vyšší zabezpečení (klientský certifikát na čipové kartě a autentizační kalkulátor) a také o monitoring změny čísla mobilního telefonu.

Komentáře