Roman Brestovanský generálním ředitelem společnosti Datasys

V čele společnosti Datasys, poskytovatele služeb a řešení v oblasti informačních technologií, stojí Roman Brestovanský.

Roman Brestovanský generálním ředitelem společnosti Datasys


Roman Brestovanský Generálním ředitelem byl jmenován 2. května. Dosavadní ředitelka společnosti Iva Herlesová nově zastává pozici výkonné ředitelky a bude zároveň prokuristkou společnosti.

Roman Brestovanský před příchodem do Datasysu pracoval na vedoucích funkcích ve společnostech Siemens Nixdorf IT systems, Informix Software či Logica CEE. Naposledy působil ve společnosti IBM, a to od roku 2003. Nejprve jako obchodní ředitel IBM Česká republika, později tři roky jako generální ředitel IBM Slovensko a naposledy byl zodpovědný za oblast státní správy v regionu střední a východní Evropy.

Roman Brestovanský je absolventem ekonomie na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici.

Komentáře