Rowan Legal posílili dva experti na právo ICT

Do advokátní kanceláře Rowan Legal nastoupili od ledna 2010 dva noví senior právníci s mezinárodním vzděláním i zkušenostmi, Zbyněk Loebl a Jiří Černý. Oba jsou experty na právo ICT.

Rowan Legal posílili dva experti na právo ICT


Zbyněk Loebl se specializuje na právní poradenství klientům v technologických projektech, také se podílel například na přípravě nového českého zákona o elektronických komunikacích. Je jediným právníkem ze střední a východní Evropy, který je členem IT Law Europe, volného sdružení evropských právníků specializujících se na technologické právo.

Je také zástupcem pro ČR a SR v celosvětovém sdružení International Technology Law Association. Zbyněk Loebl je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a disponuje rovněž titulem Master of Laws z  londýnské Queen Mary & Westfield College. Hovoří plynně anglicky. Loebl má čtyři děti a jeho hlavním koníčkem je práce.

 

Jiří Černý přichází do advokátní kanceláře Rowan Legal po pětiletém působení ve společnosti British Telecom Global Services, kde byl odpovědný za ČR, SR, Polsko a Rumunsko. Řídil a koordinoval právní záležitosti v regionu, vyjednával a implementoval smlouvy týkající se ICT outsourcingu či zastupoval firmu v různých správních řízeních před orgány státní správy.

Před svým působením v BT byl zaměstnaný jako senior právník u českého mobilního operátora. Jiří Černý je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a rovněž univerzity v belgickém Leuvenu. Mluví plynně anglicky. Jiří Černý má tříletou dceru a mezi jeho koníčky patří rodina, golf, cestovaní a historie.

Komentáře