Rozšíření působnosti elektronického tržiště uspoří státu až 1,2 miliardy korun za první rok

Vláda ČR schválila materiál Ministerstva pro místní rozvoj o rozšíření působnosti elektronických tržišť.

Rozšíření působnosti elektronického tržiště uspoří státu až 1,2 miliardy korun za první rok


Nová podoba rozšíří využívání e-tržiště na všechny ústřední orgány státní správy a na veškerý nákup na vyjmenované komodity (např. kancelářské vybavení, počítače, kancelářské potřeby).

Hlavním záměrem úpravy elektronického tržiště je zvýšit efektivitu a úspory v zadávání veřejných zakázek rozšířením možností využití elektronického zadávání. Navrhovaná úprava rovněž zásadně podporuje transparentnost zadávání veřejných zakázek, zrychluje komunikaci v rámci životního cyklu veřejné zakázky a vede ke zvýšení konkurenčního prostředí mezi dodavateli. Předkládaný návrh rovněž napomáhá zavedení ucelenější evidence veřejných zakázek a zlepšuje přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám.

„Díky rozšíření působnosti elektronických tržišť předpokládáme úsporu ceny nakupovaných komodit pro stát až o 1,2 miliardy korun za první rok,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Určení zadavatelé budou totiž nově povinně na elektronických tržištích realizovat nákupy určených komodit v hodnotě 50 tis. až 2 mil. Kč (6 mil. Kč u stavebních prací). Určení zadavatelé budou moci také využívat elektronická tržiště pro nákup komodit mimo uvedený seznam a pro nákupy s hodnotou 5 tis. až 50 tis. Kč dobrovolně. Ostatní veřejní zadavatelé budou moci využívat elektronická tržiště dobrovolně. Usnesení vlády stanovuje pro uvedené finanční rozsahy transparentní a hospodárné závazné postupy, které budou realizovány na elektronických tržištích. Rozšíření nového systému e-tržišť by mělo začít fungovat od 1. července 2011.

Komentáře