RSA oznamuje partnerství se společností Radware

Společnosti Radware a RSA oznámily vytvoření technologického partnerství zaměřeného na rozvoj sítí s integrovaným blokováním škodlivého softwaru, které budou koncové uživatele účinněji chránit před podvody, krádežemi informací i identit a šířením škodlivého softwaru.

RSA oznamuje partnerství se společností Radware


Již dnes platí, že útoky typu phishing a trojské koně jsou obvykle eliminovány během několika hodin po zjištění. Mezitím však stále dokáží shromáždit mnoho osobních údajů o uživatelích a zvýšit jejich zranitelnost vůči řadě rizik, mimo jiné podvodům. Standardní řešení založená na virových definicích jsou závislá na pravidelné aktualizaci definic, a proto mohou na takovéto útoky reagovat se zpožděním. Koncovým uživatelům, kteří nemají k dispozici řešení pro ochranu v reálném čase, tedy chybí ochrana před online útoky způsobenými trojskými koňmi a phishingovými weby.

Radware a RSA chtějí tento problém vyřešit, a proto společnými silami vyvíjejí proaktivní obranu na síťové vrstvě, která bude koncové uživatele účinněji a efektivněji chránit před počítačovými zločinci. RSA bude v reálném čase poskytovat online informace o hrozbách, které identifikovala služba RSA FraudAction na ochranu před phishingem a trojskými koňmi, a ty budou předávány řešení Radware DefensePro, které zajišťuje ochranu před průniky do sítě v reálném čase (IPS, Intrusion Prevention System) a před útoky zahlcením (DoS). Na základě těchto definic generovaných v reálném čase bude Radware DefensePro moci proaktivně a v rámci celé lokality blokovat trojské koně, phishingové weby a šíření škodlivého softwaru již na síťové vrstvě. Poskytovatelé spravovaných bezpečnostních služeb (MSSP), poskytovatelé služeb Internetu (ISP) i ostatní organizace poskytující zabezpečení na síťové vrstvě budou tedy moci svým zákazníkům nabízet kvalitnější ochranu před trojskými koňmi a phishingovými weby a zvýšit tak přidanou hodnotu pro koncové uživatele.

Radware DefensePro je systém ochrany před průniky do sítě v reálném čase (IPS), který zajišťuje nepřetržitý provoz firmy a chrání IP infrastrukturu před rozšířenými i šířícími se síťovými hrozbami, které tradiční systémy IPS nedokáží rozpoznat. DefensePro poskytuje unikátní definice, které jsou automaticky generovány v reálném čase na základě podezřelého chování a přispívají k ochraně před hrozbami, jež nevyužívají žádného známého slabého místa v zabezpečení, i nejnovějšími útoky označovanými jako „útok v nulté minutě", jako jsou zneužití aplikace, serverový útok hrubou silou nebo zahlcení aplikace a sítě. DefensePro to vše navíc dokáže bez zásahu uživatele a bez zablokování přenosů oprávněných uživatelů. DefensePro využívá model škálovatelných plateb „pay-as-you-grow" (platba se navyšuje podle rostoucího počtu zařízení) a poskytuje bezobslužné funkce zabezpečení pro co nejjednodušší správu.

Služba RSA FraudAction, která je nabízena v rámci řešení RSA Identity Protection and Verification Suite, je nepřetržitá služba, jejímž úkolem je rozpoznávat, monitorovat, blokovat a eliminovat útoky typu phishing, pharming nebo trojský kůň, které mají na svědomí online podvodníci. Představuje účinné opatření proti online kriminalitě a dosud přispěla k odpojení více než 165 000 podvodných webů ve 140 zemích. Chrání již více než 320 organizací. Ve středisku RSA Anti-Fraud Command Center nepřetržitě pracuje tým specializovaných analytiků, kteří zprostředkovávají eliminaci webů, ze kterých jsou podnikány online útoky, zajišťují nasazení protiopatření a provádějí podrobnou analytickou činnost, jejíž výsledky přispívají k zadržení podvodníků a k předcházení podobným hrozbám v budoucnu. To vše významně zkracuje průměrnou dobu, po kterou je online útok nebezpečný.

Komentáře