RSA vylepšila sadu RSA DLP Suite pro prevenci ztráty dat

RSA, bezpečnostní divize společnosti EMC, oznámila vydání vylepšené verze svého řešení RSA Data Loss Prevention (DLP) Suite, sady řešení pro prevenci ztráty dat.

RSA vylepšila sadu RSA DLP Suite pro prevenci ztráty dat


Aktuální verze sady RSA DLP Suite přináší vylepšení, jejichž cílem je usnadnit organizacím odhalování, monitorování a odstraňování rizik ztráty citlivých dat napříč infrastrukturou včetně smartphonů a tabletů. Sada RSA DLP podle svých autorů poskytuje organizacím informace potřebné ke rozhodování z hlediska zabezpečení a řízení bez ohledu na to, zda jsou citlivá data používána z nejrůznějších koncových zařízení, uložena v rozsáhlých úložištích či zpřístupňována prostřednictvím virtuálních aplikací a počítačů.

Současné organizace musejí řešit otázky zabezpečení obrovských objemů citlivých dat v rámci rozlehlé infrastruktury a zároveň čelí pokročilým ohrožením, která obcházejí tradiční bezpečnostní opatření. Přístup společnosti RSA ke správě zabezpečení využívá funkcí sady RSA DLP Suite, která poskytuje přehled o rizicích hrozících organizaci a vynucuje kontrolní mechanismy, jež tato rizika omezují.

Současné organizace musejí spravovat a chránit citlivé informace v nejrůznějších uživatelských zařízeních a virtualizovaných datových centrech. Sada RSA DLP Suite podle tiskového vyjádření umožňuje organizacím omezovat rizika ohrožující citlivá data. Tato rizika vznikají v okamžiku, kdy se koncoví uživatelé připojují k podnikovým prostředkům prostřednictvím svých vlastních spotřebních zařízení, jako jsou smartphony, tablety a osobní počítače. Nová sada RSA DLP Suite dokáže monitorovat pohyb citlivých dat a zabraňovat jejich ztrátě bez ohledu na to, zda se uživatelé připojují k podnikovému e­mailovému řešení přes Microsoft ActiveSync či Outlook Web Access.

Nová sada RSA DLP Suite navíc monitoruje veškeré přenosy dat z virtuálních počítačů a virtuálních aplikací do koncových fyzických zařízení, jako jsou smartphony, tablety či domácí PC. Hlubší integrací s infrastrukturou a uceleným pohledem na rizika se mohou organizace vyhnout potřebě nasazení agentů do různých zařízení.

Pro zjednodušení procesu odhalování a odstraňování rizik ohrožujících data v úložištích kombinuje nová sada RSA DLP Suite funkce prohledávání, tzv. grid-based scanning, s nativní podporou webů Microsoft SharePoint a úložišť systému Microsoft Exchange. Díky této kombinaci mohou nyní organizace reagovat na rizika vyplývající z nárůstu objemů dat v nejrůznějších úložištích pro Big Data.

Sada RSA DLP Suite 9.0 bude všeobecně dostupná v prosinci 2011.

Komentáře