Růst Komerční banky byl dán akvizicí Modré pyramidy a vývojem finančních trhů

Růst Komerční banky byl dán akvizicí Modré pyramidy a vývojem finančních trhů


Komerční banka oznámila konsolidované finanční výsledky podle IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví) za první pololetí 2007. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 Skupina KB zvýšila čistý zisk o 9,8 % na 5 289 milionů Kč.

Ke zvýšení největším dílem přispěla akvizice Modré pyramidy v říjnu 2006, ale skupina těžila rovněž z růstu čistých úrokových výnosů a vývoje finančních trhů. K úspěchu přispěl také pokles nákladů rizika. Provozní zisk vzrostl o 10,9 % na 7 847 milionů Kč.

Komerční banka rozšířila v tomto obodobí funkce internetového bankovnictví Mojebanka. Vylepšení například umožňuje snadné investování do podílových fondů, klienti mohou nově získávat výpisy k účtům a debetním i kreditním kartám online, zjednodušilo se zřizování a úpravy přímého inkasa.

Na konci června 2007 využívalo 57 % klientů alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je Mojebanka na internetu, telefonní Expresní linka nebo Mobilní banka prostřednictvím mobilního telefonu. Klienti používali skoro 187 tisíc kreditních karet, což znamená meziroční zvýšení o 25 %. Z tohoto čísla 140 tisíc kreditních karet vydala banka občanům.

Celkové konsolidované provozní výnosy ve srovnání s loňským prvním pololetím vzrostly o 11,3 % na 14 407 milionů Kč. Po úpravě o vliv zvýšení podílu v Modré pyramidě činí zvýšení čistých provozních výnosů 5,3 %. Akvizice Modré pyramidy, rostoucí výnosy v retailovém i korporátním bankovnictví i dceřiných společností a kontrolovaný růst nákladů vedly k růstu provozního zisku o 10,9 % na 7 847 milionů Kč.

Komentáře