S ERP systémy v ČR pracuje 25 % zaměstnanců

Společnost IFS provedla interní průzkum v menších a středních výrobních podnicích v České republice a dalších zemích západní Evropy.

S ERP systémy v ČR pracuje 25 % zaměstnanců


Cílem průzkumu bylo získat přehled o počtu a specializaci pracovníků, kteří se díky zavedení ERP systémů do výrobního podniku stávají navzdory své původní profesi aktivními uživateli informačního systému. Důležitým ukazatelem průzkumu byl i průměrný věk uživatelů a jejich možnosti dalšího vzdělávání a školení.

Průzkum byl proveden v osmi zemích západní Evropy, kde byly osloveny výrobní firmy z různých odvětví průmyslu. V každé zemi bylo dotazováno v průměru 400 firem, které zaměstnávají od 100 do 2000 zaměstnanců. S modernizací a novými trendy v technologiích výrobních firem přicházejí i nové požadavky na zaměstnance z výrobní sféry. V posledních pěti letech se stává používání informačního systému nezbytnou součástí nejen technicko-hospodářských pracovníků, ale i mistrů u výrobních linek a pracovníků ve skladech.

Průzkum prokázal, že poměr počtu uživatelů ERP systémů k celkovému počtu zaměstnanců činí od 25 do 30 %, v severských zemích dokonce třiceti procentní hranici překračuje. Naopak v Anglii dosahuje poměr počtu ERP uživatelů jen 18 %, Česká republika se pohybuje přesně na průměru s dosaženými 25% uživatelů. Zajímavý je i odhad počtu pracovníků ve výrobních podnicích, kteří jsou ve věkové hranici 45 – 64 let.

Ve všech zemích byl průměrný počet pracovníků v této věkové hranici kolem 25 %. Z průzkumu tedy plyne, že více než čtvrtina zaměstnanců ve výrobních podnicích, převážně ve vyšší věkové hranici, používá nebo začala používat informační systémy, které byly dosud doménou špičkových manažerů či IT specialistů. Stále se rozšiřující funkčnost a rozsah informačních systémů přináší potřebu jednoduchosti pro jejich uživatele.


Úvodní foto: Fotolia © ktsdesign
Komentáře