S&T se stala distributorem řešení Plantnode společnosti Shoplogix

Systémový integrátor S&T CZ podepsal distributorskou smlouvu s kanadskou společností Shoplogix na systémové řešení Plantnode. Dohodnutá spolupráce se zatím vztahuje na Českou a Slovenskou republiku s možností rozšíření i do dalších více než 20 evropských zemí, ve kterých společnost S&T působí.

S&T se stala distributorem řešení Plantnode společnosti Shoplogix


Plantnode je real-time výkonné řešení určené pro výrobu a výrobní management. Umožňuje rychlou implementaci, a tedy i rychlou návratnost vložených prostředků – obvykle do 6 až 9 měsíců. Jeho prvotním cílem je odhalit skryté rezervy ve výrobě. To je zajištěno tím, že Plantnode umožňuje pořízení 100% časového snímku výroby a to včetně jednotlivých strojů. Z těchto reálných dat Plantnode generuje výpočet parametru celkové efektivity zařízení (OEE) a poskytuje jeho detailní analýzu, která zahrnuje výkon, dostupnost, kvalitu, typy prostojů, jejich povahu a četnost, či identifikaci obsluh nebo směn.

Potřebná data se získají komunikací mezi PCL systémy jednotlivých zařízení nebo pořízením fyzických signálů z jednotlivých strojů. Údaje lze do systému Plantnode zadávat i ručně pomocí předdefinovaných číselníků s čárovým kódem.

„Plantnode umožňuje on-line zpětnou vazbu uživatelům systému ve výrobě, ale i nevýrobnímu managementu,“ vysvětluje Jaroslav Střelka, manažer divize průmyslových aplikací technologické společnosti S&T CZ a dodává: „Pomocí internetového prohlížeče jsou reporty dostupné všem osobám, pro které mají vypovídací hodnotu, a to bez licenčního přístupu.“ Samozřejmostí je možnost exportu dat do prostředí MS SQL server, ORACLE nebo MS Office.

Systém má rovněž zpětnou vazbu na operátory a obsluhu přímo ve výrobě. Pomocí výstražných stavů a textových zpráv na displejích dokáže zajistit neustálé zlepšování procesu, což se v konečném důsledku pozitivně projeví ve výrobní marži.

Plantnode nemusí fungovat jen jako samostatný produkt. Může být také integrován do ERP řešení systémů SAP, MAX+, Helios aj. nebo tvořit primární zdroj dat pro systémy business intelligence, jako je Cognos, či APS systémy typu Preactor apod.

Komentáře