Samsung oznamuje opatření proti porušování práv pracovníků

Společnost Samsung v září provedla přímé inspekce 105 svých dodavatelů v Číně a oznámila svá opatření proti porušování pracovních práv zaměstnanců těchto dodavatelů.

Samsung oznamuje opatření proti porušování práv pracovníků


Samsung Electronics oznámil nové kroky, které mají zajistit soulad jeho čínských dodavatelů s pracovním právem. K tomuto oznámení přistoupil po kole auditů, které nalezly problémy týkající se přesčasů a způsobu trestání zaměstnanců.

Přímé inspekce jihokorejské společnosti prověřily 105 dodavatelů v Číně ve vyšetřování, které pokrylo více než 65 tisíc zaměstnanců, sdělil Samsung ve svém pondělním oznámení.

Společnost byla kritizována v srpnu, kdy skupina sledující pracovní podmínky oznámila, že jeden z dodavatelů Samsungu v Číně najal sedm pracovníků, jimž ještě nebylo 16 let, což je v Číně hranice, od níž se může pracovat.

Samsung řekl, že při svém auditu žádné nezletilé pracovníky neobjevil, nicméně zjistil v zařízeních „případy neadekvátních praktik“. Mezi ně patřily přesčasové hodiny překračující čínské pracovní regulace a systém pokut, který byl zaveden pro pracovníky za absence a nedochvilnost.

Mluvčí Samsungu Campbell Graham odmítl specifikovat rozsah problémů, ale řekl, že společnost našla důkazy porušování pravidel u „některých“ svých dodavatelů.

Mezi opravnými opatřeními, které Samsung provádí, je požadavek, aby jeho dodavatelé přijali nový proces přijímání pracovníků, který ihned vyřadí lidi pod 16 let. Patří sem osobní pohovory se všemi kandidáty před přijetím a používání zařízení, které pomohou detekovat falešné občanské průkazy.

Koncem tohoto roku dodavatelé také „opraví nesouměrnosti v pracovních smlouvách“ a zajistí, aby byla kopie pracovní smlouvy dodána všem zaměstnancům. Byl zrušen i systém pokut, který vedení dodavatelů používalo. Samsung také vytvořil horké linky, na něž mohou zaměstnanci anonymně oznamovat porušení svých pracovních práv ze strany zaměstnavatele.

Problém přesčasové práce vzal Samsung jako svou „top prioritu“ a dodává: „zkoumáme a vyvíjíme metody, které budou eliminovat hodiny nad legální limity do konce roku 2014.“ Společnost také řekla, že bude finančně krýt své dodavatele tak, aby mohli více investovat do vybavení a přijímání dalších pracovníků.

Kromě inspekcí přímo na místě Samsung také prochází dokumentaci ostatních 39 dodavatelských společností v Číně. Tato revize bude kompletní koncem tohoto roku.

Skupina pro ochranu práce China Labor Watch, která v srpnu oznámila nalezení nezletilých pracovníků dodavatele Samsungu, ovšem zpochybila důkladnost vyšetřování ze strany společnosti.

„Nejnovější vyšetřování ze strany China Labor Watch v říjnu a listopadu nalezla vážné problémy spojené s pokračováním nepřiměřených přesčasů u dodavatelů Samsungu,“ říká Li Qiang, zakladatel skupiny, v emailu. „Většinou používají studentskou pracovní sílu a jsou tu i jiné problémy. Velmi brzy vydáme novou zprávu.“

V září skupina China Labor Watch obvinila Samsung z „ilegálních a nehumánních porušování [pravidel]“ ve svých továrnách v Číně, a řekla, že přesčasy pracovníků v těchto zařízeních mohou dosáhnout nebo dokonce překročit 100 hodin za měsíc. Čínský zákon nyní zakazuje přesčas, který překračuje 36 hodin za měsíc.

Zdroj: IDG News Service


Úvodní foto: © 1000words - Fotolia.com
Komentáře