Samsung v České republice, Slovensku a Maďarsku mění svůj status

Samsung Zrt., česká organizační složka a Samsung Rt., slovenská organizační složka od 1. ledna 2010 jako Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

Samsung v České republice, Slovensku a Maďarsku mění svůj status


K 1. lednu 2010 dochází k převedení části podniku společnosti Samsung Electronics Magyar Zrt. představované její českou organizační složkou Samsung Zrt, česká organizační složka a zároveň části podniku představovanou její slovenskou organizační složkou Samsung Electronics Magyar Zrt. – slovenská organizačná zložka na společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. Samsung Electronics Magyar Zrt. bude nadále stát samostatně.

 

Na společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. k tomuto datu rovněž přecházejí všechna práva a závazky, které se vztahují k výše uvedeným částem podniku společnosti Samsung Zrt., tj. k její bývalé české a slovenské organizační složce.

Komentáře