Samsung vyhlašuje Eco-management 2013

Společnost Samsung Electronics představuje iniciativu „zeleného managementu“, ve které její hlavní představitelé nově formulují cíle, jež mají Samsung do roku 2013 posunout na první místo mezi ekologicky zodpovědnými společnosti.

Samsung vyhlašuje  Eco-management 2013


Součástí zeleného managementu je vize s názvem „Creating New Value through Eco-innovation" (Vytváření nových hodnot prostřednictvím ekologických inovací)" se sloganem „PlanetFirst" (planeta na prvním místě).Představení vize podtrhuje závazek managementu společnosti učinit z ochrany životního prostředí prioritu napříč celou mezinárodní korporací a inovativně zavést technologie vedoucí k dosažení ekologicky udržitelného růstu.

Důkaz toho, že společnost Samsung zaujímá seriózní přístup k otázkám ekologické zodpovědnosti a že proces PlanetFirst je již nastartován, najdeme napříč všemi divizemi společnosti Samsung Electronics. Jednoznačným příkladem jsou nové ultratenké „LED TV" televizory s nulovým obsahem olova, o 40% nižší spotřebou elektrické energie a nulovým využitím škodlivých zpomalovačů hoření při výrobě. Také divize vysavačů nedávno představila Eco vysavač s označením SC62E0, díky kterému budete ekologicky čistit vašeho domova a v brzké době bude tento koncept rzšířen na celou eco-řadu vysavačů.  Stejně tak v oblasti ledniček společnost Samsung maximálně chrání životníh prostředí, neboť klade důraz na modely z kategorie A+, tedy s velmi nízkou spotřebou elektrické energie. Podstatnou roli v ekologickém smýšlení společnosti hrají také nový trend mezi mobilními telefony Samsung. Příkladem může být Samsung „Blue Earth" - první plně dotykový mobil dobíjený výhradně sluneční energií.

 

Plán Eco-Management 2013 zavazuje Samsung Electronics:

  • Do roku 2013 omezit emise skleníkových plynů zvýrobních závodů oproti roku 2008 o 50%. Kdosažení tohoto cíle se zavádějí linky na výrobu LCD a polovodičů technologie omezující produkci PFC a SF6 a dokonalejší systémy hospodaření s energií.

 

  • Během pětiletého období do konce roku 2013 omezit odhadované nepřímé emise skleníkových plynů produkty Samsung o 84 milionů tun. Toho bude dosaženo zvýšením energetické hospodárnosti produktů Samsung včetně televizorů, chladniček a klimatizačních systémů na nejvyšší úroveň ve svém oboru a omezením spotřeby vpohotovostním režimu z 1,0W na 0,5W.

 

  • Překročit kritéria pro „Dobrý ekologický produkt" u 100% výrobků Samsung oproti současnému stavu 50%. To bude zahrnovat zavedení posuzování ekologické šetrnosti produktů již ve fázi výzkumu a vývoje, zdokonalení energetické hospodárnosti a vyšší míru využití recyklovatelných a ekologicky šetrných materiálů.

 

  • Do roku 2013 investovat 5,4 bilionu korejských wonů do výzkumu a vývoje a do zařízení týkajících se iniciativ ekologického managementu. To zahrnuje 3,1 bilionu korejských wonů na vývoj ekologicky šetrných produktů a 2,3 bilionu wonů na energeticky úsporné technologie a ekologickou modernizaci výrobních zařízení.

 

  • Posílit ekologickou spolupráci s dodavateli a partnery, u kterých je ekologie jedním z hlavních cílů, včetně implementace systémů zeleného managementu, jako je například ISO 14001, a zavedení inventarizace skleníkových plynů.
Komentáře