V soutěži SAP Best Performance Challenge 2012 uspěly i české firmy

Společnost SAP oznámila výsledky své soutěže Best Performance Challenge.

V soutěži SAP Best Performance Challenge 2012 uspěly i české firmy


V regionu střední a východní Evropy (CEE Market Unit) podle tiskového prohlášení SAP dosáhly výrazného úspěchu české firmy, které obsadily čelo výsledkové listiny. Na prvním místě skončila společnost Aimtec a hned za ní, jako druhá, společnost Sabris. Soutěže, která porovnává obchodní a odborné dovednosti, se zúčastnilo 107 partnerů z různých zemí oblasti EMEA (Evropa, Afrika, Blízký východ) nabízejících na globálním trhu řešení SAP.

Konečné výsledky soutěže v regionu CEE:

1. Aimtec Consulting(ČR)
2. Sabris (ČR)
3. Computec CompuTec (Polsko)

Každý účastník Best Performance Challenge do soutěže nasadil tým složený ze 4 specialistů, kteří po dobu 6 měsíců plnili různorodé úkoly. Mezi hodnocené úlohy patřilo např. sestavení marketingového a obchodního plánu včetně jeho důsledného plnění, zpracování případové studie u zákazníka včetně definice cílů a přínosů nebo zorganizování odborného semináře pro klienty. Soutěž rovněž podpořila využití moderních komunikačních nástrojů, např. tvorbu videí a komunikaci se zákazníky prostřednictvím sociálních sítí.

Celkovými vítězi se letos staly firmy H. T. High Tehnology, Méthode a Cosmos Consulting, které shodně dosáhly maximálního počtu 250 bodů. V regionu CEE obsadila třetí místo za oběma úspěšnými českými společnostmi polská firma CompuTec.


Úvodní foto: © lassedesignen - Fotolia.com
Komentáře