SAP nově nabízí zákazníkům výběr ze dvou úrovní podpory

Společnost SAP představila nový globálně dostupný program podpory zákazníků. Firmy kdekoli na světě nyní mohou volit mezi standardní a pokročilou úrovní podpory svých informačních systémů, které zohledňují různá ekonomická kritéria jednotlivých firem.

SAP nově nabízí zákazníkům výběr ze dvou úrovní podpory


Díky této podpoře „na míru“ poskytované ze strany SAP budou zákazníci schopni zjednodušit nákladovou strukturu, lépe plánovat rozpočtové výdaje a snižovat provozní náklady.

„Nový program podpory je přímou reakcí na četné diskuse, které vedeme se zákazníky a uživateli po celém světě,“ prohlásil Léo Apotheker, generální ředitel společnosti SAP. „Vzali jsme v úvahu zpětnou vazbu i podnětné návrhy zákazníků a vytvořili jsme model zohledňující rozdílné potřeby firem.“

Stávajícím i novým zákazníkům SAP je umožněna volba mezi dvěma úrovněmi podpory, včetně přechodu z jedné úrovně na druhou u již uzavřených (nezřídka dlouhodobých) kontraktů:

  • SAP Standard Support udržuje IT prostředí zákazníka aktuální a stabilní, tj. zahrnuje pravidelné updaty systému, řešení nastalých problémů, poskytování vědomostní báze či řízení kvality. Firmy mohou využívat rovněž doplňkové služby, jako je SAP MaxAttention nebo SAP Safeguarding.
  • SAP Enterprise Support představuje proaktivní, velmi pokročilý způsob podpory informačních systémů. Disponuje obdobnými funkcemi jako SAP Standard Support, ale navíc se zaměřuje na zajištění kontinuity podnikání, zlepšení podnikových procesů, ochranu investic a redukci celkových nákladů na provoz. Významně pomáhá zvyšovat efektivitu a minimalizovat výpadky systému. Podporu zajišťuje organizační jednotka SAP Active Global Support (AGS), která zákazníkům zprostředkovává rozsáhlou vědomostní bázi a přístup ke standardům i tzv. „nejlepším postupům“.

 

Společnost SAP zároveň oznámila, že u většiny stávajících kontraktů na poskytování podpory prostřednictvím SAP Enterprise Support zůstanou poplatky pro letošní rok na úrovni roku 2009. U zákazníků, jejichž poplatky jsou v současné době pod úrovní roku 2009, se však jejich úroveň může zvýšit v souladu s jejich smlouvami.

Komentáře