SAP rostl i ve druhém čtvrtletí 2009

Společnost SAP oznámila předběžné finanční výsledky za druhé čtvrtletí roku 2009.

SAP rostl i ve druhém čtvrtletí 2009


Společnost SAP uzavřela ve druhém čtvrtletí letošního roku nové smlouvy se zákazníky v řadě regionů světa. Patří mezi ně například Spolkové ministerstvo vnitra v Německu, Bostonská univerzita ve Spojených státech nebo singapurské Ministerstvo financí.

 

SAP - Druhé čtvrtletí 20091)

 

U.S. GAAP

Non-GAAP2)

Částky v milionech EUR, není-li uvedeno jinak

Q2/2009

Q2/2008

% změna

Q2/2009

Q2/2008

% změna

% změna po očištění kurzových rozdílů3)

Tržby z prodeje softwaru

543

898

-40

543

898

-40

-40

Tržby z prodeje softwaru a souvisejících služeb

1 953

2 061

-5

1 953

2 113

-8

-10

Celkové tržby

2 576

2 858

-10

2 576

2 910

-11

-14

-v tom náklady na restrukturalizaci

5

-

-

5

-

-

-

Provozní zisk

647

593

9

714

711

0

-2

Provozní marže (%)

25,1

20,7

4,4 proc. bodu

27,7

24,4

3,3 proc. bodu

3,5 proc. bodu

Zisk z pokračujících činností

431

411

5

482

497

-3

-

Čistý zisk

423

408

4

473

494

-4

-

Zisk na akcii z pokračujících činností

0,36

0,34

6

0,41

0,42

-2

-

 

 

1) Všechny uvedené údaje jsou předběžné a neauditované.

2) Hodnoty tržeb jsou upraveny o tržby převzaté společnosti Business Objects, které by společnost vykázala, pokud by zůstala samostatným subjektem, ale které SAP nemůže podle pravidel U.S. GAAP zařadit do svých tržeb. Hodnota provozních nákladů je upravena o náklady související s akvizicí.

3) Non-GAAP tržby a provozní zisk po očištění kurzových rozdílů jsou převedeny z Non-GAAP tržeb a Non-GAAP provozního zisku aktuálního období s využitím průměrného směnného kurzu odpovídajícího období předchozího roku místo aktuálního kurzu.

 

 

V červnu byla zveřejněna zpráva analytické společnosti IDC, která zařadila společnost SAP na první místo mezi dodavateli řešení pro Business Intelligence s tržním podílem 20,4 procenta.

 

Tržby - druhé čtvrtletí 2009

  • Tržby zprodeje softwaru a souvisejících služeb podle metodiky U.S. GAAP byly 1,95 miliardy eur, což představuje pokles o 5 procent oproti druhému čtvrtletí roku 2008. Non-GAAP tržby zprodeje softwaru a souvisejících služeb činily 1,95 miliardy eur, což představuje pokles o 8 procent oproti druhému čtvrtletí 2008 (10 procent po očištění od kurzových rozdílů).
  • Celkové tržby podle U.S. GAAP byly 2,58 miliardy eur, jedná se o meziroční pokles o 10 procent. Celkové tržby Non-GAAP byly 2,58 miliardy eur, což představuje meziroční pokles o 11 procent (14 procent po očištění od kurzových rozdílů).
  • Tržby zprodeje softwaru podle U.S. GAAP byly 543 milionů eur (v roce 2008 898 milionů eur), což je pokles o 40 procent ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku (40 procent po očištění od kurzových rozdílů). Tento pokles je důsledkem složitého ekonomického prostředí na celém světě vdůsledku postupujícího globálního hospodářského poklesu. Vyplývá rovněž ze srovnání sdruhým čtvrtletím roku 2008, které patřilo mezi nejúspěšnější období loňského roku, neboť ještě předcházelo ekonomické krizi nastupující ve třetím čtvrtletí 2008.

 

Zisk - druhé čtvrtletí 2009

  • Provozní zisk podle U.S. GAAP dosáhl 647 milionů eur (v roce 2008 593 milionů eur), což v meziročním srovnání znamená 9 procentní nárůst. Non-GAAP provozní zisk činil 714 milionů eur (v roce 2008 711 milionů) a zůstal tak meziročně na stejné úrovni (zaznamenal pokles o 2 procenta po očištění od kurzových rozdílů). U.S. GAAP a Non-GAAP provozní zisk byl nepříznivě ovlivněn náklady na restrukturalizaci ve výši 5 milionů eur.
  • Provozní marže podle U.S. GAAP dosáhla 25,1 procent (v roce 2008 20,7 procent), což znamená nárůst o 4,4 procentního bodu. Non-GAAP provozní marže byla 27,7 procent (v roce 2008 24,4 procenta) nebo 27,9 procent po očištění od kurzových rozdílů, což představuje nárůst o 3,3 procentního bodu (3,5 procentního bodu po očištění od kurzových rozdílů). Náklady spojené srestrukturalizací ve výši 5 milionů eur negativně ovlivnily U.S. GAAP i Non-GAAP provozní marži, a to o 0,2 procentního bodu.
  • Zisk zpokračujících činností podle U.S. GAAP činil 431 milionů eur (v roce 2008 411 milionů eur) a došlo tak k nárůstu o 5 procent oproti druhému čtvrtletí roku 2008. Non-GAAP zisk zpokračujících činností byl 482 milionů eur (v roce 2008 497 milionů eur), což představuje meziroční pokles o 3 procenta. U.S. GAAP a Non-GAAP zisk zpokračujících činností byl negativně ovlivněn náklady na restrukturalizaci ve výši 3 milionů eur.

 

Komentáře