SAP vstupuje na český trh nemocničních informačních systémů

Společnost SAP začala v České republice prodávat nemocniční informační systém, který automaticky propojuje veškeré záznamy o léčbě pacientů s jejími náklady.

SAP vstupuje na český trh nemocničních informačních systémů


Řešení tak českým nemocnicím poskytne celkový přehled o jejich hospodaření a umožní jim lépe řídit efektivitu poskytované lékařské péče. Software, který již dnes používá například 85 procent německých fakultních nemocnic, jim rovněž umožní snížit objem nákladů a administrativy spojené s vykazováním a lépe plnit požadavky pojišťoven na vyúčtování. V českém prostředí se dnes vše obvykle dělá v rozdílných systémech, které neumí spolupracovat.

Řešení společnosti SAP pro nemocnice v sobě zahrnuje jak systém pro evidenci a řízení péče o pacienty, tak i systém pro plánování a řízení nemocničních zdrojů. Pacientský systém sleduje celý proces průchodu pacienta nemocnicí od jeho prvotní registrace na příjmu až po jeho propuštění. K pacientovi jsou průběžně přiřazována veškerá data o diagnózách, provedených ošetřeních či poskytnutých lécích, která následně slouží pro vyúčtování nákladů a komunikaci se zdravotními pojišťovnami. To usnadňuje automatická podpora klasifikačního systému DRG.

Pacientský systém je plně integrován se systémem pro finanční účetnictví, kalkulace nákladů a řízení dodávek zdravotnického materiálu. Management nemocnice tak má neustálý přehled o veškerých nákladech, který vychází z aktuálních provozních dat, a může na jejich základě rozhodovat o další strategii. Díky propojení pacientských a finančních dat dokáže systém také jednoduše provádět vyúčtování nákladů pro pojišťovnu nebo dokonce samotného pacienta.

Nemocniční informační systém byl vyvinut ve spolupráci se společnostmi  T-Systems a Siemens a je připraven k propojení se zdravotní technikou těchto výrobců. Na českém trhu je tento systém novinkou, společnost SAP však v oblasti českého zdravotnictví žádným nováčkem není. Například nemocnice v Ústí nad Labem, Chomutově, Teplicích, Mostu nebo Děčíně či Ústav leteckého zdravotnictví v Praze již dnes používají systém SAP pro řízení zdrojů.

Komentáře