SAP vykázal ve druhém čtvrtletí 16% růst tržeb v oblasti softwaru

Společnost SAP oznámila předběžné finanční výsledky za druhé čtvrtletí roku 2010.

SAP vykázal ve druhém čtvrtletí 16% růst tržeb v oblasti softwaru


 

SAP – Druhé čtvrtletí 20101)

 

IFRS

Non-IFRS2)

Částky v milionech EUR, není-li uvedeno jinak

Q2/2010

Q2/2009

% změna

Q2/2010

Q2/2009

% změna

% změna po očištění kurzových rozdílů3)

Tržby z prodeje softwaru

637

543

17 %

637

543

17 %

5 %

Tržby z prodeje softwaru a souvisejících služeb

2 258

1 953

16 %

2 258

1 953

16 %

8 %

Celkové tržby

2 894

2 576

12 %

2 894

2 576

12 %

5 %

Celkové provozní náklady

-2 120

-1 935

10 %

-2 054

-1 866

10 %

4 %

–z toho náklady na restrukturalizaci

-1

-17

-94 %

-1

-17

-94 %

---

Provozní zisk

774

641

21 %

840

710

18 %

5 %

Provozní marže (%)

26,7

24,9

1,8 procentního bodu

29,0

27,6

1,4 procentního bodu

0,2 procentního bodu

Zisk po zdanění

491

426

15 %

551

478

15 %

---

Zisk na akcii (EUR)

0,41

0,36

14 %

0,46

0,40

15 %

---

 

 

1) Všechny uvedené údaje jsou předběžné a neauditované.

2) Hodnoty tržeb jsou upraveny o tržby převzaté společnosti, které by společnost vykázala, pokud by zůstala samostatným subjektem, ale které SAP nemůže podle účetních pravidel zařadit do svých tržeb dle IFRS. Hodnota provozních nákladů je upravena o náklady související s akvizicí.

3) Non-IFRS tržby a provozní zisk po očištění kurzových rozdílů jsou převedeny z Non-IFRS tržeb a Non-IFRS provozního zisku aktuálního období s využitím průměrného směnného kurzu odpovídajícího období předchozího roku namísto aktuálního kurzu.

 

Důležité události ve druhém čtvrtletí 2010

Společnost SAP uzavřela ve druhém čtvrtletí letošního roku nové smlouvy se zákazníky v řadě regionů světa. Mezi ně patřilo například Ministerstvo zemědělství USA, OSN nebo Delta Air Lines v regionu Ameriky, dále například E.ON IT nebo Swiss Reinsurance Company v regionu EMEA. Významného milníku dosáhl SAP také v segmentu SME (malé a střední podniky), kde získal již 100 000 zákazníků. Dnes také společnost SAP oznámila, že vyhlásila veřejnou nabídku na všechny kmenové akcie společnosti Sybase. Podle podmínek smlouvy bude Sybase fungovat jako samostatná společnost pod vedením současného generálního ředitele Johna Chen, a bude i nadále zaměřena na svůj hlavní předmět činnosti.

Tržby – druhé čtvrtletí 2010

  • Tržby z prodeje softwaru a souvisejících služeb podle metodiky IFRS byly 2,26 miliardy eur, což představuje nárůst o 16 % oproti druhému čtvrtletí roku 2009 (8 % po očištění od kurzových rozdílů).
  • Tržby z prodeje softwaru podle metodiky IFRS byly 637 miliónů eur, což představuje nárůst o 17 % oproti druhému čtvrtletí roku 2009 (5 % po očištění od kurzových rozdílů).
  • Celkové tržby podle IFRS byly 2,89 miliardy eur, jedná se o meziroční nárůst o 12 % (5 % po očištění od kurzových rozdílů).

Zisk – druhé čtvrtletí 2009

  • Provozní zisk podle IFRS dosáhl 774 milionů eur, což v meziročním srovnání znamená nárůst o 21 %. Non-IFRS provozní zisk pak činil 840 milionů eur, to představuje 18% nárůst oproti předchozímu roku. (5 % po očištění od kurzových rozdílů). Ve druhém čtvrtletí roku 2009 byl provozní zisk ovlivněn náklady na restrukturalizaci ve výši 17 miliónů EUR, oproti tomu tyto náklady nebyly ve druhém čtvrtletí 2010 nikterak podstatné.
  • Provozní marže podle IFRS byla 26,7 %, což znamená nárůst o 1,8 procentního bodu. Non-IFRS provozní marže byla 29,0 % nebo 27,8 procent po očištění od kurzových rozdílů, což představuje nárůst o 1,4 procentního bodu (0,2 procentního bodu po očištění od kurzových rozdílů). Oproti tomu ve stejném čtvrtletí 2009 není toto čtvrtletí výrazněji ovlivněno náklady na restrukturalizaci, které negativně ovlivnily druhé čtvrtletí 2009 o 0,7 procentního bodu. V roce 2010 je dopad těchto nákladů na provozní marže 0,4 procenta.
  • Zisk po zdanění podle IFRS činil 491 milionů eur a došlo tak k nárůstu o 15 % oproti druhému čtvrtletí roku 2009. Non-IFRS zisk po zdanění byl 551 milionů eur, což představuje meziroční nárůst o 15 %. Zisk na akcii podle IFRS činil 0,41 EUR (nárůst o 14 %) a podle Non-IFRS pak činil 0,46 EUR (nárůst 15%).

Provozní zisk Non-IFRS za druhé čtvrtletí 2010 nezahrnuje náklady spojené s akvizicí ve výši 66 milionů eur (v roce 2009 69 milionů eur). Non-IFRS zisk po zdanění a Non-IFRS zisky na akcii nezahrnuje náklady spojené s akvizicí a na nepokračující činnosti ve výši 60 milionů eur (v roce 2009 52 milionů eur).

 

Výhled na rok 2010

SAP připravil následující výhled na celý rok 2010, který bere v úvahu také akvizici společnosti Sybase:

  • Společnost očekává růst tržeb ze softwaru a s ním souvisejících služeb podle metodiky Non-IFRS v rozmezí 9 % - 11 % po očištění od kurzových rozdílů (v roce 2009 tyto tržby dosáhly 8,2 miliardy eur). Samotný SAP by pak měl podle odhadu přispět k tomuto růstu 6 - 8 procentními body.
  • Provozní marže za rok 2010 podle Non-IFRS jsou očekávány v rozsahu 30 % - 31 % po očištění od kurzových rozdílů (v roce 2009 činila provozní marže 27,4 %).
Komentáře