SAS Forum Praha 2010 - business jinak

Ve středu 20. ledna proběhla v prostorách hotelu Carlo IV. Boscolo konference SAS Forum Praha 2010. Konferenci navštívilo téměř 350 účastníků a odkaz nově definovaného konceptu se stal skutečností.

SAS Forum Praha 2010 - business jinak


Podle prvních ohlasů je zřejmé, že se cíl podařil. Dokládá to i složení účastníků konference – 65 % z nich tvořili členové představenstva a širší vedení společností, převážně z výše zmiňovaných odvětví. Motto konference „Poznání inspiruje“ bylo bezezbytku naplněno.

Dopolední část, které dominovala netradičně pojatá panelová diskuse, zahájili Jiří Jech, generální ředitel společnosti SAS, Jana Žižková, ředitelka regionu Střední a Východní Evropy společnosti SAS a Jan Šimek, regionální ředitel společnosti Teradata pro východní Evropu. Na jejich úvodní slovo navázal zahraniční host – Mikael Hagströem, Executive Vice President, EMEA and Asia Pacifik společnosti SAS, který hovořil o tom, jak lze díky obchodní analytice vytvářet chytřejší business. „Celý váš úspěch tkví v tom, jak dokážete využívat vaše znalosti. Není třeba vždy nutně hned snižovat náklady, důležitější je optimalizovat. Optimalizace je na vrcholku evoluce byznysu,“ řekl Mikael Hagströem.

V panelové diskusi, která se nesla ve velmi příjemné atmosféře a v duchu kolegiality, se sešla čtyřka vzácných hostů. Jejich prezentace a následnou diskusi řídil ostřílený moderátor Martin Veselovský. Velký ohlas na svou prezentaci, věnující se otázkám ekonomické krize, sklidil Tomáš Sedláček, hlavní makroekonomický stratég ČSOB, když všechny přítomné zahrnul svými oblíbenými makroekonomickými tabulkami, grafy a trendy, na nichž dokázal, že žádná krize prakticky neexistuje. „Není žádná krize, pouze jsme se po obrovském růstu vrátili do normálu,“ uvedl na závěr. Tématicky navázala jediná žena v panelové diskusi – Elena Kohútiková, zástupkyně generálního ředitele, členka představenstva VÚB, která hodnotila roční fungování jednotné evropské měny na slovenském trhu a potvrdila, že Euro má jednoznačný vliv na finanční stabilitu země. Je možné růst v hospodářské recesi? „Jednoznačně ano,“ řekl další z panelistů – generální ředitel ČPP Jakub Strnad. „Na trhu stále existují zajímavé příležitosti. Je třeba být připraven, nebát se a mít otevřené oči,“ doplnil Jakub Strnad svou prezentaci o potřebě prolomit konzervatismus, který na českém pojišťovacím trhu panuje a přicházet s inovativními řešeními, která přinesou komfort a spokojenost zákazníkům. Čtyřlístek panelistů uzavřel Martin Techman, ředitel úseku rozvoje prodeje České spořitelny. Zaměřil se rovněž na nejcennější devizu každé firmy – zákazníka: „Každá společnost by měla vždy velmi dobře a ze všech úhlů pohledu zvážit, zda inovace, kterou vytvořila, je skutečně tím, co zákazník požaduje. Znalost zákazníků, jejich přání a potřeb je klíčovou podmínkou úspěchu.“.

Dopolední část uzavřela prezentace exkluzivního průzkumu realizovaného společností GfK pro SAS FORUM PRAHA 2010. S hlavními závěry průzkumu seznámil účastníky generální ředitel GfK ČR, Ondřej Tomas. „To, co zákazníci skutečně oceňují, jsou poměrně jednoduché věci. Respekt, úsměv a konzistenci,“ uvedl. Univerzálnost nefunguje, není dobré být „vším pro všechny“. „Obrovský prostor vidím v komunikaci se zákazníkem, musíte však mluvit jeho jazykem,“ doplnil Tomas.

Odpoledne, které se dělilo do tří sekcí (Poznejte svého zákazníka, on rozhoduje o vašem úspěchu / Riziko podnikání, které můžete mít pod kontrolou / Nemusíte být Skoti, abyste uměli dobře šetřit), logicky navázalo na dopolední část.

Potřeba intenzivní spolupráce uvnitř společností, spolupráce mezi odděleními jako nová dimenze businessu, budování dobrých vztahů se zákazníkem, jeho poznávání, aktivní podpora loajality, inovace a zákazník coby centrum businessu firmy – všechna tato témata se probírala z různých pohledů řízení. Ať už z pohledu řízení rizik, řízení financí či samotného řízení vztahu se zákazníkem. Ačkoliv se může na první pohled zdát, že tato oddělení ve firmě spolu zdánlivě nesouvisí, opak je pravdou. Je třeba si uvědomit, že zákazník vnímá společnost jako jeden celek. Ondřej Tomas z GfK ve své dopolední prezentaci hovořil o pravidlu „třikrát a dost“. Podaří-li se zklamat či rozzlobit zákazníka třikrát, s největší pravděpodobností jste jej ztratili. Je třeba udělat vše pro to, aby u vaší společnosti toto pravidlo nezvítězilo. Na praktických příkladech zákazníků ze všech tří zmiňovaných odvětví, kteří používají řešení společnosti SAS a dosahují jeho prostřednictvím významných výsledků, se účastníci inspirovali a nacházeli cesty, JAK DĚLAT BUSINESS JINAK.

„Nastavili jsme pro další konference laťku velmi vysoko a to je pro nás obrovská výzva,“ říká Petra Lávičková, Marketing & PR Manager společnosti SAS ČR a dodává: „Zvolili jsme nový koncept, udělali jsme to JINAK a z prvních ohlasů je zřejmé, že jsme se vydali správným směrem.“

Poděkování patří všem partnerům, bez kterých by se konference SAS Forum Praha 2010 neobešla – generálnímu partnerovi, společnosti Teradata, partnerům Accenture, Business & Decision, CFO Club, Dell, GFK a Optimics, ostatním partnerům a mediálním partnerům.

Další informace najdete na:  www.sas.com/cz/sasforum

Komentáře