SAS představil technologie pro rychlejší a přesnější rozhodování

Společnost SAS představila technologie, které umožní firmám zvládat nárůst objemu nezpracovaných dat za účelem přijímání rychlých a přesných obchodních rozhodnutí.

SAS představil technologie pro rychlejší a přesnější rozhodování


Prestižní mezinárodní konference The Premier Business Leadership Series, která se konala 21. – 23. června v Berlíně, přivítala řadu významných hostů – mimo jiné zde vystoupila Madeleine Albright, bývalá ministryně zahraničních věcí USA, Jim Goodnight, CEO společnosti SAS či guru obchodní analytiky Thomas H. Davenport. Přednášky a panelové diskuse si na na prestižní konferenci přijela poslechnout a do diskuse se zapojit i téměř desítka zákazníků společnosti SAS z České republiky.  Česká republika měla své zastoupení také mezi prezentujícími - Ian Forrest, CMO společnosti GE Money, a.s. se zaměřil na zajímavé téma „Reporting and the Value Management Paradigm“,

Najděte odpovědi na složité obchodní otázky v reálném čase

Novinky v portfoliu společnosti SAS - SAS High-Performance Computing (vysoce výkonné výpočetní metody SAS) v plné míře využívají soukromé počítačové sítě a nové SAS In-Memory Analytics (paměťové analytické nástroje SAS), které jsou předmětem patentového řízení, a vytvářejí tak jediný a jedinečný systém, který dokáže paralelně analyzovat obrovská množství dat a nacházet odpovědi na složité obchodní otázky v reálném čase.

Čas jsou peníze

Společnostem, které poskytují finanční služby, slibuje tato nová vysoce výkonná výpočetní technologie zvládnout záplavu objemných paralelních problémů souvisejících s řízením rizik a zároveň řídit portfolio zátěžových testů v reálném čase s tvorbou podrobných projekcí finančních toků a realizací jiných složitých výpočtů. „Při hledání úspor platí, že čas jsou peníze, a organizace získají obrovskou konkurenční výhodu, jsou-li schopny zkrátit dobu potřebnou k přijímání obchodních rozhodnutí – pokud jsou fakta, jimiž disponují, platná,“ řekl Rodney Nelsestuen, generální ředitel pro výzkum ze společnosti TowerGroup . „Schopnost zpracovávat větší rychlostí složité kalkulace týkající se rizik, aniž by došlo ke ztrátě přesnosti, je kriticky důležitá pro podporu firemních koncepcí, které se týkají rizik z hlediska finančních institucí.“

Jim Goodnight: maximalizace konkurenční výhody pomocí game chander

Pro SAS, společnost s uznávaným vedoucím postavením v odvětví technologií, které zlepšují analytický výkon a škálovatelnost, jsou paměťové analytické nástroje SAS In-Memory Analytics nejnovější inovací v portfoliu vysoce výkonných výpočetních metod SAS High-Performance Computing a zahrnují také in-database computing (databázové výpočetní metody) a grid computing (síťové výpočetní metody).

Jim Goodnight, CEO společnosti SAS, nazval tuto novou technologii termínem „game changer” pro firmy, které vyhledávají analytické nástroje za účelem maximalizace své konkurenční výhody.

„Naši zákazníci čelí stále se zvětšujícím problémům, které představují výzvu pro současné výpočetní techniky,“ řekl Goodnight. „Produkt SAS High-Performance Computing rozděluje velmi složité úkoly do skupin menších problémů a ty pak distribuuje k mnoha procesorům s paměťovými daty. Rychlá analýza poskytuje odpovědi rychleji a zvyšuje tak konkurenceschopnost a rentabilitu.“

Komentáře