Schneider Electric: na chlazení datových center lze výrazně ušetřit

Při chlazení v úsporném režimu lze podle Schneider Electric výrazně snížit vysoké náklady na energie.

Schneider Electric: na chlazení datových center lze výrazně ušetřit


Manažeři současných datových center se potýkají se stále větším finančním tlakem na zlepšení efektivity těchto center. Zároveň se proměňuje IT prostředí – zatížení jsou více dynamická a flexibilní, předvídatelnější fyzická infrastruktura je tak nutností. Tradiční přístupy k chlazení na tyto výzvy nestačí. Nový přístup k chlazení datového centra využívá přibližně polovinu energie tradiční chladící architektury, zároveň je škálovatelnější, dostupnější a snáze se udržuje.

Pokud manažeři datových center chtějí dosahovat agresivních PUE závazků, musejí přijmout chladící filosofii, která primárně spočívá na úsporném režimu. Mechanický systém přitom slouží jako jeho záloha. Ivan Hábovčík, viceprezident Schneider Electric v ČR k tomu říká: "Naše odborná studie nazvaná “Vysoce efektivní moduly pro velká datová centra založené na úsporném režimu” zkoumá klady a zápory dvou běžných přístupů k chlazení čerstvým vzduchem – přímé a nepřímé chlazení vzduchem v IT prostředí. V dnešních datových centrech je běžnější druhá jmenovaná metoda, tedy nepřímé  chlazení vzduchem. Provádí se několika způsoby, které se liší podle počtu tepelných výměn mezi vzduchem venku a uvnitř místnosti."

Další odborná studie společnosti Schneider Electric se jmenuje Úsporné režimy chladicích systémů datových center, srovnává úsporné režimy pro datová centra. Navrhuje přitom samostatný chladicí systém řídící se principy, jež mohou snížit spotřebu energie o polovinu, aniž by ztratil škálovatelnost a flexibilitu nutnou ve velkých datových centrech.

„Navržená chladící architektura se může efektivně přizpůsobit různým IT zatížením. Lze ji také rychle škálovat podle potřebné kapacity. Při její konstrukci jsou použity standardní a prefabrikované součásti s integrovanými ovladači pro optimální provoz. Lze díky tomu a odpovídající správě proudění vzduchu i většímu provoznímu rozpětí pro teplotu IT zařízení výrazně snížit kapitálové a provozní výdaje na chlazení“, dodává viceprezident Schneider Electric Ivan Hábovčík.Úvodní foto: © 3ddock - Fotolia.com
Komentáře