Sefira uvádí na trh zabezpečený elektronický archiv dokumentů v cloudu

Společnost Sefira rozšiřuje své portfolio v oblasti správy elektronických dokumentů o řešení pro dlouhodobou archivaci.

Sefira uvádí na trh zabezpečený elektronický archiv dokumentů v cloudu


Obelisk Archive je podle tiskového prohlášení společnosti Sefira systém pro dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů, které zajišťuje jejich čitelnost a důvěryhodnost po celou dobu jejich životního cyklu, od jeho přijetí až po případnou skartaci. Řešení je založené na aplikaci standardů, které díky využití bezpečnostních prvků elektronického podpisu/značky a časových razítek uchovává dokumenty v souladu se zákonem a poskytuje uživatelům trvalý právní důkaz o platnosti a původu dokumentu.

Součástí produktu je i služba CertReview pro ověření pravosti archivovaného dokumentu. „Tuto službu nabízíme rovněž v prostředí cloudu. Povinností každého příjemce, který dostane elektronicky podepsaný dokument, je ověřit si identitu odesílatele a platnost certifikátu, kterým byl podepsán. Potenciálním zákazníkem je tedy každý, kdo takovéto dokumenty přijímá,“ dodává Marián Jurík.


Úvodní foto: © Beboy - Fotolia.com
Komentáře